Košickí poslanci budú musieť (mali by) 12.09.2016 rokovať o nelegálnych parkovacích kartách…

Dňa 19.07.2016 bol podaný podnet na Krajskú prokuratúru v Košiciach, nakoľko sa domnievame, že košickí poslanci sú držiteľmi kariet v rozpore so zákonom.
prokuratura_parkovacie karty_podnet na presetrenie

Dňa 11.08.2016 bolo doručené stanovisko Krajskej prokuratúry Košice k podnetu zo dňa 19.07. 2016

prokuratura_karty_stanovisko_001prokuratura_karty_stanovisko_002

Zo stanoviska vyplýva, že by sa tým mali zaoberať poslanci mesta, čiže budú súdiť sami seba:/
Ak rešpektujú stav, že SR je právny štát, tak by mali o tom rokovať 12.09.2016 na rokovaní mestského zastupiteľstva (parlamentu) v bielom dome.

VIDEOKOMENTÁR:

Posted in KAUZY MESTA KOŠICE, MOJE NÁVRHY, POŽIADAVKY, PODNETY, PARKOVANIE, všetky články | Pridaj komentár

Kto zastaví čiernu stavbu na Považskej 40/B v Košiciach?

     Investičné zámery investora na Považskej 40/B sú pravdepodobne financované aj  z pe- ňazí získaných cez známe firmy tety Anky, čím som chcel povedať, že táto záležitosť je v ré- žii našich červených košických súdruhov. Aj Košice majú svojich baštrnákov a stačia im k tomu veľmi poslušný primátor mesta Košice Richard Raši (SMER) a ešte poslušnejší starosta MČ Košice Západ Ján Jakubov (SMER), kde sa daná stavba nachádza., ktorý zohral pri presadzovaní zámerov na úkor ľudí a ich prostredia veľkú úlohu. V prospech investora, na úkor ľudí, aj keď je “ich” starostom…😦

     Kauza Považská 40 je niekoľkoročnou kauzou, plnou zavádzania, klamstiev, ignorovania zákonov aj samotným stavebným úradom a s krytím veľmi poslušných politikov za stranu SMER – viď moje články a videá na danú tému na mojej webstránke.

       Firma Domov Terasa s.r.o. robí rekonštrukciu svojej druhej budovy, ktorú kúpili od Ministerstva zdravotníctva za polovičnú cenu bez toho, aby ministerstvo zámer predať budovu oznámilo TRANSPARENTNE svetu. Veď načo, keď ju môžu kúpiť naši a za polovicu…

       Budova bola cca 3 roky stále zatvorená, a predtým slúžila ako ubytovňa bez parkovacích miest. Teraz Domov Terasa s.r.o. prerába ubytovacie bunky na malé byty, ktoré podľa mojich informácií už aj predáva. Čiže prestavbou budovy dochádza k zmene dokončenej stavby (z ubytovne na bytový dom), na čo je každý investor povinný požiadať o vydanie stavebného povolenia. Okrem Košíc. Tu investor zaslal Stavebnému úradu mestu Košice – pracovisko Košice Západ len Ohlásenie stavebných úprav a stavebný úrad, čiže mesto Košice, sa hraje na hluchého a slepého.

A prečo toto divadielko stavebného úradu, čiže mesta Košice ?

Investor je povinný mať stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby.
Ale nemá.
Prečo stavebný úrad nezastaví túto stavbu?
Lebo SMER.

     Ak by investor požiadal o stavebné povolenie, nedostal by ho, lebo pred vydaním stavebného povolenia je povinný si doriešiť parkovacie miesta. Bez nich nemôže dostať stavebné povolenie.

     A tak sa investor a stavebný úrad asi dohodli, že sa to zrealizuje bez stavebného povolenia, čiže v rozpore so zákonom. Pritom investor má určené parkovacie miesta na svojom území v územnom pláne, v dopravných regulatívach a v uzneseniach košického parlamentu a to aj na základe jeho návrhu, čiže všetko je tak, ako samotný investor na úplnom začiatku navrhoval.
Ale kľud.
Keďže je to smerácka záležitosť, tak pri tých boli vždy na začiatku krásne rozprávky o zámere, čiže klamstvá a zavádzanie občanov a odborníkov, a potom sa aj tak realizovalo niečo, čo bolo na úkor ľudí a prostredia a to najmä vďaka pečiatkam z mesta Košice, (či ako mesto či stavebný úrad), na čele ktorého stojí Richard Raši a jeho červená svorka…

Odpoveď mesta Košice, kde potvrdzuje, že prestavba – zmena dokončenej stavby – sa realizuje bez stavebného povolenia.
V červenom obdĺžniku sú moje otázky z infožiadosti

povazska40b_cierna stavba

 

Posted in KAUZY MESTA KOŠICE | Pridaj komentár

Košice ani netušia kde a kedy EEI niečo postaví !!!

Mesto Košice pod vedením strany SMER dotlačilo poslancov mesta do zmluvného vzťahu
s „vysokoprofesionálnou“ firmou EEI, ktorá má cyperskú minulosť a červenú súčasnosť.

EEI považujem za totálne amatérske zoskupenie. Vedenie mesta na čele s Richardom Rašim presviedčali Košičanov, že EEI je super, lebo nás zachráni a budeme mať kde všetci parkovať.

Ako ale dospel Richard Raši k danému záveru ?

Preto som mesto Košice požiadal o nasledovné:

……. takto vybuduje postupne 246 parkovacích miest, ku ktorým neskôr pribudnú miesta kde je nutné stavebné konanie a stavebné povolenie. Dohromady firma vybuduje približne do konca roka 2016 1 500 nových parkovacích miest pre občanov desiatich rezidentských zón.

Preto Vás žiadam o zaslanie presného zoznamu plánovaných parkovacích miest

aj s harmonogramom ich výstavby:
A, na základe ohlášky drobnej stavby
B, miesta kde je nutné stavebné konanie a stavebné povolenie
C, všetky ostatné nové park.miesta do počtu 1500 v roku 2016
D, všetky plánované po roku 2016

A tu je odpoveď, ktorá ma úplne šokovala – viď obrázok.

harmonogram parkovacich miest

Mesto Košice je aj stavebný úrad, čiže musí dávať povolenia a rozhodnutia.
Na úrovni mesta je dokonca aj Dopravný dispečing, ktorý rozhoduje, kde aká dopravná značka môže/nemôže byť umiestnená.

Takže sa len tak sám seba pýtam – “Zatajuje mesto pripravované parkovacie miesta?”

“Alebo nemá dnes ani šajnu kde, čo a kedy sa postaví?”

Posted in KAUZY MESTA KOŠICE, PARKOVANIE | Pridaj komentár

Koľko zákonov porušili košickí poslanci pri problematike okolo EEI ?

Dnes boli podané ďalšie 2 podnety na Krajskú prokuratúru v Košiciach…

IMG_1395

Zákony spomenuté vo videu:

1, Zákon o obecnom zriadení 369/2000 Z.z. – http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-obecnom-zriadeni/

§22 – „Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.“

2, Ústavný zákon 357/2004 Z.z – Zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-ochrane-verejneho-zaujmu-pri-vykone-funkcii-verejnych-funkcionarov/

článok 4, odst.2, písmeno b) žiadať dary, prijímať dary, navádzať iného na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone verejnej funkcie alebo dary poskytované na základe zákona.

 

Posted in všetky články | Pridaj komentár

Futbalový štadión – najdrahšie predvolebné divadlo, ktoré zaplatia všetci košičania.

     Mesto Košice pod vedením strany SMER rozhodlo, že sa v Košiciach postaví veľký futbalový štadión neďaleko toho, čo sme v Košiciach nechali schátrať a potom sa predal ako pozemky firme prepojenej na Pentu. No a dnešní páni si povedali, že prečo by si mesto, čiže všetci košičania, nepostavili ďalší…
stadion

     Ja osobne nie som proti. Nesúhlasím ale s tým, aby to financovalo mesto, lebo štadión bude každoročne požierať desiatky milióny eur na prevádzku zo zadĺžených Košíc. Som za to, aby takéto veľké megastavby, ktoré majú drahé každoročné prevádzkové náklady, boli hradené zo štátneho rozpočtu. V meste nemáme poriadnu športovú halu na halové športy a iné. Čo povedia hádzanári, či basketbalisti či basketbalistky, na ktorých zápasy chodí viacej divákov, ako na tie futbalové?

Ale chápem.
V roku 2018 komunálne voľby a tak si opäť niekto pripravuje veľmi drahú predvolebnú kampaň za naše dane. Košicanom potom ostane v každoročnom mestom rozpočte niekoľkomiliónová sekera, ktorá by sa dal využiť úplne zmysluplnejšie a pre všetkých obyvateľov mesta Košice. Nielen pre vyvolenú hŕstku vyvolených firiem a politikov…

Posted in ÚZEMNÝ PLÁN - alfaomega rozvoja, ale aj úpadku miesta kde žijete..., všetky články | Pridaj komentár

Ako primátor Raši (opäť) prepásol príležitosť…

Priznám sa, že som so zvedavosťou očakával, ako primátor R. Raši zareaguje na stretnutie občanov pred jeho domom v Barci. Dané stretnutie má logické vyústenie, nakoľko sa týždne schováva, aj keď ako primátor by mal komunikovať s občanmi a nie ich ignorovať, akékoľvek občianske pohnútky sú za tým.
To, že primátor nie je nositeľom riešení už vieme, lebo tie najväčšie projekty v Košiciach pod jeho primátorovaním dopadli ako katastrófy.

Preto som očakával, že aký je stratég.
A opäť ma sklamal. Vlastne nesklamal, lebo sa zachoval štandartne.

kosice_dnes14.7.foto: košice:dnes

Ja keby som bol na jeho mieste, tak by som s organizátormi vybabral a s prehľadom získal body v očiach verejnosti a to úplne jednoducho a krásne… Pripravil by som na dvore stoly
s občerstvením, pozval organizátorov k stolu na pokec a manželku s najstaršou dcérou by som požiadal, aby koláčiky ponúkli aj ostatným prítomným a som si istý, že väčšina prítomných by koláčiky od dvoch pekných dáme neodmietla a hneď by bola nálada úplne iná🙂
Ale čo dôležité, viacero ľudí ( a nie málo), ktorí zazlievajú pánovi primátorovi jeho mlčanie a ignorovanie verejnosti, by sa po tomto pikniku vrátili späť na jeho stranu, lebo by mohli začať hovoriť a písať, že primátor nie je taký, že sa predsa stretol s organizátormi, ponúkol im riešenie a prisľúbil, že sa s nimi opäť stretne… Aké krásne, úžasné a najmä jednoduché gesto… A takto by z daného stretnutia/protestu odišiel ako víťaz. Lenže on radšej utiekol ako malý chlapec a schoval sa pred svojimi voličmi…😦 a získal na svoju stranu ešte viacej naštvaných občanov – voličov…:/

Posted in KAUZY MESTA KOŠICE, všetky články | Pridaj komentár

Budú mať košickí poslanci nové autá, telefóny a sekretárky ?

A prečo nie?

transportation.Bentley-Continental-GT-01273
Veď mnohí z nich ťažko pracujú 8 hodín každé tri mesiace za viac ako 1200 EUR. Viete aké je to namáhavé presedieť 8 hodín v rokovacej miestnosti každé tri mesiace a pritom o mnohých bodoch rokovania nemať ani šajnu a ešte musia aj hlasovať (občas podľa prsta american smile dámy)…..a to i napriek tomu, že majú internet zadarmo, tablety zadarmo,  MHD zadarmo a dokonca aj parkovné v celom meste zadarmo………… aj keď im to žiadny zákon neumožňuje.

Tak prečo by si nemohli sami sebe schváliť aj nový mobil, nové luxusné auto a krásnu sekretárku a pre naše viaceré neskutočne šikovné poslankyne z Jazera či Šace pekného sekretára🙂🙂 Keď môžu notebook, môžu aj auto či sekretára…

Pritom v Zákone o obecnom zriadení 369/2000 Z.z. sa veľmi jasne píše: „Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere. „

Zákon vôbec nehovorí o paušálnych električenkách na celý rok vopred, ani paušálnych parkovacích kartách na celý rok vopred.. Dokonca majú to svedomie si schváliť aj pár eur na internetové pripojenie a kúpu notebooku, ktorý si potom po 4 rokoch odkúpia asi za 1 eur…….aj keď zákon toto nepozná…, lebo pri ich vyše 400 EUR odmene mesačne (parlament rokuje 1x za 3 mesiace) vrátane prázdnin a vianoc na to nemajú…

Najviac do očí je však bijúca parkovacia karta od súkromnej EEI, ktorá je podľa mňa (protiústavným) darom v rozpore so zákonom 357/2004 – Zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,čím poslanci porušili zákon, nakoľko vedome prijali dar.
Druhýkrát zákon poslanci porušili, keď pred hlasovaním o EEI sa nepriznali, že vlastnia kartu a nepostavili sa pred hlasovaním a neoznámili svetu, že sú v konflikte, čiže v osobnom záujme.

Zákon jasne píše:

Čl. 6
Oznámenie osobného záujmu

  1. Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi.

A trest za porušenie zákona?
Potrestať sa môžu politici sami, lebo o tom, či poslanci mestského parlamentu porušili zákon rozhodujú opäť poslanci mestského parlamentu……….. také slovenské😦

Preto na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva požiadame písomne pána primátor o zaradenie daného bodu do rokovania a vyvodenie zodpovednosti voči poslancom v konflikte.

Linka na Zákon 357/2004 Z.z.

Posted in KAUZY MESTA KOŠICE, všetky články | Pridaj komentár