Rozbehne sa v Košiciach čierny obchod s parkovacími kartami ?

billboard

Košičania už niekoľko mesiacov sledujú divadelné predstavenie strany SMER a EEI
v hlavnej úlohe s Richardom Rašim, ktorý má jedinú úlohu – udržať EEI v Košiciach za každú cenu totálne fušerácku a neschopnú sprostredkovateľskú firmičku cyperského pôvodu, čiže nešťastnú EEI. Tú EEI, ktorá všetko, čo sa dá sfušuje, urobí opačne, ktorá sústavne klame a zavádza politikov a verejnosť.
Hlavnou úlohou SMERu a RR je ju udržať a zabezpečiť pre ňu čo najväčšie príjmy, ktoré budú použité možno aj na financovanie nie len hlavného, ale aj akože „opozičných“ kandidátov v komunálnych voľbách.

Richard Raši a SMER schválili veľmi zlé protizákonné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č.157 (ďalej len VZN).  Je zlé, lebo jeho základ je zle postavený. Parkovacie miesto by malo byť vo vzťahu k bytu a nie vo vzťahu k tým, čo v tom byte bývajú. A to už nehovorím o finančnej diskriminácii ostatných obyvateľov toho istého bloku

Prokurátor napadol vo VZN, okrem iného, že ak bývajú v byte 3 držitelia áut (každý ma svoje auto), tak je diskriminačné, že každý si tú istú službu môže kúpiť za inú cenu.
RR s EEI vymysleli „geniálnu“ vec ako okabátiť prokuratúru a vymysleli, že urobia to tak, že každý byt si bude môcť kúpiť až 3 parkovacie karty pre rezidentov. Hlúposť do neba volajúca, ale čo už. Úloha znie: „Udržať neschopné EEI za každú cenu s maximálnym ziskom“.

     Čiže mesto ide predávať karty na parkovacie miesta, ktoré neexistujú. Predstavte si, že by si každý byt v bloku kúpil 3 karty, ktoré majú GARANTOVAŤ parkovacie miesto v okolí bloku. No negarantujú, lebo toľko parkovacích miest neexistuje. EEI vám ale i tak predá kartu.

A teraz príklady:

     Ak mám v byte jedno auto, nikto mi ale nezakáže kúpiť si aj ďalšie 2 parkovacie karty. Napríklad pre kámoša, ktorý pracuje neďaleko, ale nemá kde parkovať. Alebo pre suseda, ktorý má 5 áut pred blokom, a tak si dokúpi ešte dve od suseda a tak jeho tátoše budú stáť na tom istom mieste i naďalej.

Čo sa vlastne spoplatnením parkovania pri blokoch docielilo? Nič.

      EEI mestu nepredložilo koncepciu, a teraz použijem obľúbenú vetu – parafrázu –  jediného údajného odborníka v EEI z Košíc – „Takú koncepciu, ktorá je bežná v každom civilizovanom a neskorumpovanom meste v Európe“, čiže koncepcia s prepojením na parkovacie domy spolu s financovaním ich výstavby, záchytné parkoviská s prepojením na cyklotrasy a MHD atď. To, čo predložila EEI a schválili smerpozitívni mestskí poslanci má ďaleko od toho. Podľa mňa to, čo poslanci schválili, asi nikto z poslancov nečítal.

     A tak sa náš nezávislý pán primátor, bude točiť do kolečka ako mačka za vlastným chvostom a bude sa viac a viac zamotávať, vytvorí (už vytvoril) totálny chaos za úhrady (nedodaných a neexistujúcich) služieb a môže očakávať ďalšie podnety od občanov               a aktivistov (nie od politikov, lebo tých to asi nezaujíma) a ďalšie protesty prokurátora        a to až dovtedy, pokiaľ sa nezmení základ VZN, čiže parkovacie miesto sa bude párovať       k bytu a nie k jeho obyvateľom. To by bolo ale možné iba vtedy, ak by EEI predložila skutočnú koncepciu, ktorá by obsahovala financovanie a aj výstavbu parkovacích domov, čo EEI neurobila, aj keď sa politici tvária, že akú úžasnú firmu to máme v Košiciach…

Posted in všetky články | Pridaj komentár

Dnes som požiadal primátora R.Rašiho, aby nepodpísal uznesenie o EEI, nakoľko je v rozpore s rokovacím poriadkom.

primator_nepodpisanie-uznesenie-o-eei

K danej problematike pripravujem video, kde sa budem snažiť stručne vysvetliť danú problematiku, aby to pochopili nielen obyvatelia, ale aj mestskí poslanci, ktorí za tento zmätok zahlasovali. Aj tak ale nechápem, načo na rokovaní sedia pracovníci právneho oddelenia, hlavný kontrolór, medzi poslancami je X JUDr,……. a nikto sa neozval.😦

Včera som si pozrel celý záznam z rokovania a dospel som k záveru, že scénar tohto hlasovania v rozpore s rokovacím poriadkom bol vopred pripravený a dohodnutý. Preto bude aj to video, keď si pustíme aj videosekvencie z rokovania a celú tu hru okolo…

Posted in všetky články | Pridaj komentár

Košickí poslanci o EEI rokovali v rozpore s rokovacím poriadkom vďaka primátorovi.

Dnes rokovalo mestské zastupiteľstvo (košický parlament) a rokovanie viedol primátor mesta Košice Richard Raši. Hneď prvý bod rokovania bod o EEI a návrh Richarda Rašiho sa skladal z troch častí. To bol dôvod, prečo bol podaný PROCEDURÁLNY návrh, aby sa
o bodoch hlasovalo samostatne, čo aj poslanci odsúhlasili. Doteraz bolo všetko v poriadku.

Počas diskusie boli podané aj pozmeňujúce návrhy k jednotlivých trom rozdeleným bodom.

Rokovací poriadok mesta Košice hovorí:

erb_maly

§ 34

(4) Ak sú k bodu rokovania doručené pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy podľa § 24 ods. 3 tretia veta, dáva sa hlasovať najprv o týchto návrhoch v poradí, v akom boli doručené návrhovej komisii. Ak bol schválený návrh, ktorý vylučuje ostatné návrhy, o ostatných návrhoch sa už nehlasuje. V prípade pochybností, či ide o vylučujúci návrh, rozhodne o tom mestské zastupiteľstvo hlasovaním bez rozpravy. Po ukončení hlasovania o pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhoch uznesení sa hlasuje o pôvodnom návrhu s prijatými zmenami ako
o celku.

No, ale poslanci najprv hlasovali o pôvodných 3 návrhoch jednotlivo a nie o pozmeňujúcich.
Je smutné, že na rokovaní sú všetci poslanci, mnohí z nich majú pred menom JUDr., potom sú tam pracovníci právneho oddelenia a za vrch stolom sedí aj Hlavný kontrolór mesta Košice. Čo z toho, že primátor Raši nechal hlasovať poslancov v rozpore s rokovací poriadkom, ktorý bol na dnešnom rokovaní nedodržaný viackrát.

Takže otázka EEI ostáva stále otvorená a nedoriešená…
Zámerne či z neschopnosti ?

Posted in všetky články | Pridaj komentár

Ako by mohli Košice bez EEI fungovať ?

Ako dnes podľa mňa funguje „vysokoprofesionálna“ a z verejných peňazí miliónmi eur, cez rôzne fondy, dotovaná EEI v Košiciach a ako by mohli Košice bez EEI fungovať.

EEI sa dnes hraje na vysoko odbornú a vysokoprofesionálnu firmu, ktorá údajne doniesla do Košíc zázrak.
Je to naozaj tak?

Ten totálny chaos s vysokým stupňom amaterizmu ba až šuferizmu, pri ktorom mám pocit, že to celé riadi človek bez základného vzdelania, ktorý dostal za úlohu úplne znemožniť EEI pred celým svetom. Ak je to tak, tak potom to robí excelentne🙂🙂

A čo je to EEI v Košiciach a ako asi funguje?

Stačí im k tomu podľa mňa JEDEN telefonisa Tom.🙂
240_f_91603014_jkdvzgobehspeeb0styp92qmpwnmbfjl

1, U jednej firmy sa objednajú parkovacie automaty s hardvérom a softvérom + inštalácia na leasing za smiešny úrok v banke alebo cez nich.

2, U druhej si objednáte naprojektovanie parkovacích miest / čiar (u EEI pojem neznámy)

3, Ďalšia firma tie parkovacie miesta nastrieka

4, Potom vám dopravná firma vybaví projekt osadenia dopravných značiek (u EEI pojem neznámy)

5, Ďalej si objednáte výrobu a osadenie certifikovaných dopravných značiek u profesionálne firmy (u EEI pojem neznámy)

6, Potom si zabezpečíte hardvér a softvér na parkovacie karty, aby ste mohli skasírovať obyvateľov, aj keď ste mnohým ešte nič nedodali dlhé mesiace

7, Nakoniec EEI údajne odvedie 50% z výberu parkovného (tržby nie sú verejné, čiže ani odkontrolovateľné). DPH vo výške 20% teraz riešiť nebudem.

8, A tak mesto Košice zadarmo odovzdalo EEI parkovacie miesta, to mesto, ktoré i dnes z dani obyvateľov buduje ďalšie parkovacie miesta, ktoré neskôr odovzdá zadarmo EEI, aby na nich spoplatnilo tých, z koho peňazí boli postavené. EEI nám likviduje zelené plochy, bez nájmu či úhrady, ktoré v mestách majú obrovskú cenu bey koncepcie a jasnej vizie, lebo dnes predvádza látania a plátanie…

9, Kontrolu na tým všetkým nevykonáva EEI, ale mestská polícia, platená z našich daní. Výber pokút, kontrola, papierovačky…

A čo by stačilo zmeniť, ak by si to chcelo robiť mesto samo tak, ako si to už robilo do príchodu súdruhov zo SMERu do bieleho domu ???

Stačilo by opraviť bod 7 tak, že všetko by šlo na účet mesta a EEI sa môže ísť opaľovať na svoj obľúbený Cyprus. Aj tak kontrolu toho celého robia zamestnanci mesta v uniformách.

PS: O vytvorení spoločného podniku zámerne nepíšem, lebo je to úplný nezmysel, ktorý má len zabetónovať EEI v Košiciach, a podľa mňa sa toto celé upieklo v Bratislave spolu
so zadĺženými skrachovancami zo SIETe… Veď stále ide iba o prachy. Ale stále o tie naše😦

 

Posted in KAUZY MESTA KOŠICE, PARKOVANIE | Pridaj komentár

Prídu košičania vďaka Al Capone Richardovi Rašimu o Borovicový lesík na Terase?

     Zajtra 12.09.2016 (pondelok) bude rokovať košický parlament (mestské zastupiteľstvo), na ktoré sa opäť chystajú tisícky košičanov kvôli červenej firme s cyperským pôvodom, čiže kvôli EEI.
Body rokovania predkladá na schválenie primátor mesta. Čiže ak niečo do programu nenavrhne, tak sa zväčša o tom ani nebude rokovať, najmä ak sa jedná o obsiahlejší
a odbornejší materiál.

Tlaè ortofoto.dgn
Na zajtra však primátor predkladá na rokovanie poslancom, okrem iného, aj 2 materiály týkajúce sa lesov – Ťahanovský les, ktorý predkladá opäť a opäť až pokiaľ poslanci nerezignujú…

     Druhým podozrivým bodom je Borovicový lesík (hájik). Veľmi obľúbená lokalita pre košičanov, ale aj veľmi zaujíma pre developerov (najmä ak majú politikov na svoje strane). Ak si dnes pozriete výpisy z katastrálnych máp a mená majiteľov, tak tam nájdete tých, ktorí sa dostali k pozemkom dedením či reštitúciami. Sú tam ale aj novodobí majitelia a je vážne na zamyslenie, prečo kúpili zarastené pozemky po bývalom vojenskom cvičisku. Niektorým sa pri prevode na katastri podarilo zadefinovať dané pozemky ako super-peckové pozemky, čím sa ich cena papierovo zvýšila. Otázkou je, ako toto mohlo byť na katastri zapísané a akú úlohu zohráva aj kataster pri obchodných záujmoch určitých skupín.

Tlaè ortofoto.dgn

Tlaè ortofoto.dgn   Tlaè ortofoto.dgn

     Takmer všetky projekty, ktoré sa diali v meste pod taktovkou ľudí zo SMERu alebo z okolia SMERu, začínali (povinné bla bla bla pre laickú a odbornú verejnosť) ako krásna rozprávka, že to všetko pre občanov, pre ochranu životného prostredia, všetko v zmysle zákonov, že neexistuje, že sa to stratí, že sa niečo oplotí, že to prinesie vyššiu formu dopravy, že sa bude pre košičanov a že to bude fantastické……………..Tak takmer všetky tieto rozprávky skončili nakoniec ako totálny odrb voči košičanom a to najmä vďaka politikom s pečiatkami. Veľakrát s platnými dokumentami, zákonmi či územným plánom – viď Au!!!park, kaštieľ v Barci, EEI, Považská 40/B, ťažba uránu, EHMK 2016 atď atď… Investície, ktoré neskutočne smrdia korupciou…😦

     No a teraz začína smutná rozprávka o Borovicovom hájiku…😦, kde najväčší podiel vlastní bývalý sused Pavla Pašku, ktorý je veľmi dobrý kamarát primátora.

Materiál, ktorý predkladá primátor mesta na schválenie poslancom (a pritom nemusí)

09a-priloha-1-regulativy-pre-usporiadanie-uzemia-1 09a-priloha-1-regulativy-pre-usporiadanie-uzemia-2 09a-priloha-1-regulativy-pre-usporiadanie-uzemia-3neverejna-zelen

     Na rokovaní Komisie životného prostredia pri mestskom zastupiteľstve dňa 06.09.2016 sme všetci zhodli, že primátor by mal daný materiál stiahnuť z rokovania a že poslanci by mali prijať uznesenie, aby sa mesto začalo s výkupom a zámenou pozemkov tak, aby celistvost a verejnosť lesíka ostala zachovaná.

Som si na 100%, že ak primátor predloží materiál a poslanci ho schvália, košičania sa môžu s borovicovým lesíkom rozlúčiť.

Mafia s kravatou iné riešenie ani nepripustí.

Bod 10 rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach k Borovicovému lesíku – http://kosice.sk/rokovanie_mz.php?id=148

Posted in KAUZY MESTA KOŠICE, všetky články | Pridaj komentár

Košickí poslanci budú musieť (mali by) 12.09.2016 rokovať o nelegálnych parkovacích kartách…

Dňa 19.07.2016 bol podaný podnet na Krajskú prokuratúru v Košiciach, nakoľko sa domnievame, že košickí poslanci sú držiteľmi kariet v rozpore so zákonom.
prokuratura_parkovacie karty_podnet na presetrenie

Dňa 11.08.2016 bolo doručené stanovisko Krajskej prokuratúry Košice k podnetu zo dňa 19.07. 2016

prokuratura_karty_stanovisko_001prokuratura_karty_stanovisko_002

Zo stanoviska vyplýva, že by sa tým mali zaoberať poslanci mesta, čiže budú súdiť sami seba:/
Ak rešpektujú stav, že SR je právny štát, tak by mali o tom rokovať 12.09.2016 na rokovaní mestského zastupiteľstva (parlamentu) v bielom dome.

VIDEOKOMENTÁR:

Posted in KAUZY MESTA KOŠICE, MOJE NÁVRHY, POŽIADAVKY, PODNETY, PARKOVANIE, všetky články | Pridaj komentár

Kto zastaví čiernu stavbu na Považskej 40/B v Košiciach?

     Investičné zámery investora na Považskej 40/B sú pravdepodobne financované aj  z pe- ňazí získaných cez známe firmy tety Anky, čím som chcel povedať, že táto záležitosť je v ré- žii našich červených košických súdruhov. Aj Košice majú svojich baštrnákov a stačia im k tomu veľmi poslušný primátor mesta Košice Richard Raši (SMER) a ešte poslušnejší starosta MČ Košice Západ Ján Jakubov (SMER), kde sa daná stavba nachádza., ktorý zohral pri presadzovaní zámerov na úkor ľudí a ich prostredia veľkú úlohu. V prospech investora, na úkor ľudí, aj keď je “ich” starostom…😦

     Kauza Považská 40 je niekoľkoročnou kauzou, plnou zavádzania, klamstiev, ignorovania zákonov aj samotným stavebným úradom a s krytím veľmi poslušných politikov za stranu SMER – viď moje články a videá na danú tému na mojej webstránke.

       Firma Domov Terasa s.r.o. robí rekonštrukciu svojej druhej budovy, ktorú kúpili od Ministerstva zdravotníctva za polovičnú cenu bez toho, aby ministerstvo zámer predať budovu oznámilo TRANSPARENTNE svetu. Veď načo, keď ju môžu kúpiť naši a za polovicu…

       Budova bola cca 3 roky stále zatvorená, a predtým slúžila ako ubytovňa bez parkovacích miest. Teraz Domov Terasa s.r.o. prerába ubytovacie bunky na malé byty, ktoré podľa mojich informácií už aj predáva. Čiže prestavbou budovy dochádza k zmene dokončenej stavby (z ubytovne na bytový dom), na čo je každý investor povinný požiadať o vydanie stavebného povolenia. Okrem Košíc. Tu investor zaslal Stavebnému úradu mestu Košice – pracovisko Košice Západ len Ohlásenie stavebných úprav a stavebný úrad, čiže mesto Košice, sa hraje na hluchého a slepého.

A prečo toto divadielko stavebného úradu, čiže mesta Košice ?

Investor je povinný mať stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby.
Ale nemá.
Prečo stavebný úrad nezastaví túto stavbu?
Lebo SMER.

     Ak by investor požiadal o stavebné povolenie, nedostal by ho, lebo pred vydaním stavebného povolenia je povinný si doriešiť parkovacie miesta. Bez nich nemôže dostať stavebné povolenie.

     A tak sa investor a stavebný úrad asi dohodli, že sa to zrealizuje bez stavebného povolenia, čiže v rozpore so zákonom. Pritom investor má určené parkovacie miesta na svojom území v územnom pláne, v dopravných regulatívach a v uzneseniach košického parlamentu a to aj na základe jeho návrhu, čiže všetko je tak, ako samotný investor na úplnom začiatku navrhoval.
Ale kľud.
Keďže je to smerácka záležitosť, tak pri tých boli vždy na začiatku krásne rozprávky o zámere, čiže klamstvá a zavádzanie občanov a odborníkov, a potom sa aj tak realizovalo niečo, čo bolo na úkor ľudí a prostredia a to najmä vďaka pečiatkam z mesta Košice, (či ako mesto či stavebný úrad), na čele ktorého stojí Richard Raši a jeho červená svorka…

Odpoveď mesta Košice, kde potvrdzuje, že prestavba – zmena dokončenej stavby – sa realizuje bez stavebného povolenia.
V červenom obdĺžniku sú moje otázky z infožiadosti

povazska40b_cierna stavba

 

Posted in KAUZY MESTA KOŠICE | Pridaj komentár