Ako mesto Košice likviduje vlastný nový územný plán za drahé peniaze všetkých košičanov.

Mesto dalo vypracovať nový územný plán. Vypracovali sa 2 verzie a v týchto dňoch prebiehajú diskusie k nim. No samotné mesto Košice (čiže primátor mesta) ide opäť mestským poslancom predložiť čiastkové zmeny územného plánu tak, ako to mesto urobilo za posledný rok X-krát. Výsledok je ten, ze vypracované štúdie už dnes nekorenšpondujú s reálnym stavom,…

Keď smeráci z Košice Západ iné hovoria a iné oficiálne píšu o Bernolákovej 24…

……alebo ako si osvojili môj návrh. V posledných dňoch prebieha diskusia k petícii okolo plánovanej výstavby bytovky na Bernolákovej ulici v Košiciach. Predstavitelia MČ za stranu SMER, čiže Ján Jakubov (SMER) ako starosta a jeho zástupca Andrej Sitkár (SMER) sú údajne proti. Na rokovaní dňa 16.05.2018 povedal A.Sitkár, že sú proti danej výstavbe a že…

Mesto Košice vedome koná i napriek nesúhlasu architektov a verejnosti, no v prospech investorov.

Príde investor na mesto Košice, ukáže prstom na mapu a povie: „Tu chcem stavať“ Mesto Košice, čiže primátor mesta (SMER), vydá príkaz na vypracovanie zmeny územného plánu na náklady mesta, no v prospech investora a neprospech verejného priestoru, ľudí a v rozpore s doteraz platnými pravidlami a predpismi. V rozpore s názorom odbornej verejnosti sa…

Mestská časť Košice Západ nedodržuje Štatút mesta Košice.

Štatút mesta Košice je taká malá košická ústava. Určuje základné vzťahy medzi mestom, mestským časťami, mestskými podnikmi, zariadeniami mestských častí, občanmi a podobne, a tieto pravidlá sú záväzné. V apríli 2017 som na Komisii legislatívno-právnej pri mestskom zastupiteľstve v meste Košice predložil návrh na doplnenie Štatútu mesta Košice a to §17, ktorého podstatou bolo to,…

Bude sesternica primátora Rašiho bývať v parku na KVP?

…..alebo Ako si SMERáci a smerpozitívni mestskí poslanci kopú vlastný hrob, lebo opäť idú proti ľuďom… Dňa 12.02.2018 mestski poslanci a smerpozitívni „nezávislí“ poslanci predali pozemky a proti vôli 1, obyvateľov danej lokality 2, proti vôli poslancov MČ KVP) 3, proti vôli starostu danej mestskej časti 4, v rozpore s pripravovanou zmenou územného plánu 5,…