Biokoridory v Košiciach.

Dnes rokovala Komisia ŽP.. pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach a do jej rokovania (ako jej predseda) som zaradil len jediný bod – Biokoridory. Na rokovanie som pozval aj smrteľníkov – občanov, o ktorých som bol presvedčený, že ich to bude zaujímať (odborne sa točia okolo danej problematiky). Rokovania sa zúčastnili zástupcovia ŠOP Prešov, ÚHA Košice,…

Voliči, kde máte svojich kandidátov?

Na konci tohto roka budú komunálne a župné voľby. Už o pár dní sa začnú objavovať po vyše troch rokoch mlčania kandidáti na poslancov, starostov, primátorov a županov sľubujúci kade čo. Mňa osobne dokážu prekvapiť tí, ktorí roky nič verejne neprezentovali, nič sa nesnažili riešiť (česť pár výnimkám). Proste úplne nečinní a zrazu sú z nich veľkí kandidáti na primátora…

Opäť sme rokovali s investorom nákupného centra na Luniku VIII v Košiciach.

Dňa 29.03.2022 prebehlo ďalšie stretnutie na tvári miesta, za účasti 2 zástupcov investora, 3 dám z petičného výboru a mojej maličkosti, ako poslanca za Západ, ktorý sa už nejaký rok venuje danej nie šťastnej výstavbe na Luniku VIII. Danému stretnutiu predchádzalo dňa 10.03.2022 rokovanie k danej výstavbe na Komisii životného prostredia, ktorej predsedám, za účasti…

Pomôže mesto Košice covid-zadĺženým firmám v mestských nehnuteľnostiach ?

Poslednú dobu sa na mňa obrátilo niekoľko podnikateľských subjektov, ktoré sídlia v mestských budovách (budova MMK, školy a iné) a ktoré sa vďaka covidu stali dlžníkmi na nájomnom, čiže nie vlastnou vinnou. Preto som sa rozhodol osloviť a vyzvať kompetentných, aby priniesli – navrhli spôsob riešenia či pomoci a informovali o tom košických poslancov. Mojim…

Košických poslancov čaká opäť rokovací chaos a Košice asi rozpočtové provizórium.

V mestách a mestských častiach, kde primátor či starosta majú korektné vzťahy s poslancami a spoločne sa podieľajú na chode a plánoch samosprávy, tam prebiehajú rokovania parlamentov v pohode a kľude, lebo všetko spoločne pripravovali. Bohužiaľ Košíc sa to ani tento rok netýka a preto rokovania košického parlamentu pod súčasným vedením vyzerajú hrozne. Podobne bude…

Kto vyhlásil Zelenú grantovú výzvu v Košiciach?

Ak mesto chce podporiť rôzne organizácie napr. z oblasti športu, kultúry či v oblasti životného prostredia, musí tomu dať mestské zastupiteľstvo (mestský parlament, ďalej len MZ) jasné pravidlá. Musí založiť alebo určiť, ktorý subjekt (napr. komisia) bude mať tú právomoc rozdeliť sumu schválenú MZ, zloženie danej komisie musí tiež schváliť MZ, čiže schváliť jej členov…

V Košiciach preveria stavebné povolenia spätne od roku 2017 kvôli chráneným živočíchom.

Mám rád prírodu a systémové opatrenia na jej ochranu. Toto je ďalšie z nich, ktoré sa mi podarilo presadiť v Košiciach. Je smutné, že roky musíte bojovať za niečo, čo by malo byť úplnou samozrejmosťou. Denne počúvame o potrebe chrániť životné prostredie či chránených živočíchov. V reále toto často nezaujíma ani tých, ktorí majú na…

V Košiciach je snaha systémovo kontrolovať stromy pred ich orezom či výrubom. Má to ale svoj háčik.

V meste Košice sa v priebehu roka vyrúbe do 1000 stromov. Bohužiaľ sa rúbu aj počas hniezdneho obdobia, čiže po 31.03., keď už je výrub zakázaný. Často býva dôvodom to, že strom je polovyschnutý či vyschnutý. Stále si neuvedomujeme obrovský význam aj takýchto stromov pre živočíchy, ktorým poskytujú úkryt, potravu, ale aj hniezdne podmienky. Dá…