Mestská časť Košice Západ má opakovane obrovské nedostatky v informovanosti občanov Terasy.

Občania si volia politikov, aby im slúžili. Veď sú predsa platení z daní obyvateľov, čiže politici sú vlastne zamestnanci občanov. Sú, ale… V poslednej dobre sa Terasania búria na viacerých miestach. Jedná sa o výstavbu na Idanskej ulici a o ďalšiu na Bernolákovej ulici. Obyvatelia sa o daných zámeroch dozvedajú v hodine dvanástej. A prečo?…

Populistické rozprávky starostu Jakubova (SMER) z košického Západu o potrebe počuť názor občanov k územnému plánu.

(Toto nie je kritika, ale opis smutnej reality, keď niekto opäť iné rozpráva a iné opäť koná) Starosta Jána Jakubova (SMER) z Mestskej časti Košice Západ v Slovenskom rozhlase 6.6.2018 krásne rozprával o právach občanov a o potrebe čo najviac odkomunikovať s občanmi nový návrh územného plánu. Keby som ho nepoznal a nepoznal veci okolo…

Ako mesto Košice likviduje vlastný nový územný plán za drahé peniaze všetkých košičanov.

Mesto dalo vypracovať nový územný plán. Vypracovali sa 2 verzie a v týchto dňoch prebiehajú diskusie k nim. No samotné mesto Košice (čiže primátor mesta) ide opäť mestským poslancom predložiť čiastkové zmeny územného plánu tak, ako to mesto urobilo za posledný rok X-krát. Výsledok je ten, ze vypracované štúdie už dnes nekorenšpondujú s reálnym stavom,…

Keď smeráci z Košice Západ iné hovoria a iné oficiálne píšu o Bernolákovej 24…

……alebo ako si osvojili môj návrh. V posledných dňoch prebieha diskusia k petícii okolo plánovanej výstavby bytovky na Bernolákovej ulici v Košiciach. Predstavitelia MČ za stranu SMER, čiže Ján Jakubov (SMER) ako starosta a jeho zástupca Andrej Sitkár (SMER) sú údajne proti. Na rokovaní dňa 16.05.2018 povedal A.Sitkár, že sú proti danej výstavbe a že…

Mesto Košice vedome koná i napriek nesúhlasu architektov a verejnosti, no v prospech investorov.

Príde investor na mesto Košice, ukáže prstom na mapu a povie: „Tu chcem stavať“ Mesto Košice, čiže primátor mesta (SMER), vydá príkaz na vypracovanie zmeny územného plánu na náklady mesta, no v prospech investora a neprospech verejného priestoru, ľudí a v rozpore s doteraz platnými pravidlami a predpismi. V rozpore s názorom odbornej verejnosti sa…

Mestská časť Košice Západ nedodržuje Štatút mesta Košice.

Štatút mesta Košice je taká malá košická ústava. Určuje základné vzťahy medzi mestom, mestským časťami, mestskými podnikmi, zariadeniami mestských častí, občanmi a podobne, a tieto pravidlá sú záväzné. V apríli 2017 som na Komisii legislatívno-právnej pri mestskom zastupiteľstve v meste Košice predložil návrh na doplnenie Štatútu mesta Košice a to §17, ktorého podstatou bolo to,…