Čo sa za 4 roky 2018-2022 podarilo, nepodarilo a pripravilo pre budúce roky.

Posledné 4 roky som mal tú česť byť Vašim poslancom, nakoľko mnohí z Vás ste si ma zvolili a ja Vám ďakujem za túto úžasnú príležitosť. Nikdy som sa nepovažoval za politika, ale skôr za aktivistu a ochranára, čím som defacto celý život. Celé 4-ročné obdobie som bol ako poslanec členom poslaneckého klubu aktivistov a…

Chcem vedieť, kto na mňa (na nás) donášal.

Píše sa rok 1980 a nejaké drobné. Ako stredoškolák a neskôr ako vysokoškolák som bol aktívny v Slovenskom zväze ochrancov prírody a kraji Košice mesto (ďalej len SZOPK). Organizovali sme rôzne akcie, aké poznáme i dnes – čistenie Ružína a iných lokalít, pomoc pri výstavbe ZOO, ale aj akcie odborného charakteru. Nakoľko naša ZO nebola…

Biokoridory v Košiciach.

Dnes rokovala Komisia ŽP.. pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach a do jej rokovania (ako jej predseda) som zaradil len jediný bod – Biokoridory. Na rokovanie som pozval aj smrteľníkov – občanov, o ktorých som bol presvedčený, že ich to bude zaujímať (odborne sa točia okolo danej problematiky). Rokovania sa zúčastnili zástupcovia ŠOP Prešov, ÚHA Košice,…

Voliči, kde máte svojich kandidátov?

Na konci tohto roka budú komunálne a župné voľby. Už o pár dní sa začnú objavovať po vyše troch rokoch mlčania kandidáti na poslancov, starostov, primátorov a županov sľubujúci kade čo. Mňa osobne dokážu prekvapiť tí, ktorí roky nič verejne neprezentovali, nič sa nesnažili riešiť (česť pár výnimkám). Proste úplne nečinní a zrazu sú z nich veľkí kandidáti na primátora…

Opäť sme rokovali s investorom nákupného centra na Luniku VIII v Košiciach.

Dňa 29.03.2022 prebehlo ďalšie stretnutie na tvári miesta, za účasti 2 zástupcov investora, 3 dám z petičného výboru a mojej maličkosti, ako poslanca za Západ, ktorý sa už nejaký rok venuje danej nie šťastnej výstavbe na Luniku VIII. Danému stretnutiu predchádzalo dňa 10.03.2022 rokovanie k danej výstavbe na Komisii životného prostredia, ktorej predsedám, za účasti…

Pomôže mesto Košice covid-zadĺženým firmám v mestských nehnuteľnostiach ?

Poslednú dobu sa na mňa obrátilo niekoľko podnikateľských subjektov, ktoré sídlia v mestských budovách (budova MMK, školy a iné) a ktoré sa vďaka covidu stali dlžníkmi na nájomnom, čiže nie vlastnou vinnou. Preto som sa rozhodol osloviť a vyzvať kompetentných, aby priniesli – navrhli spôsob riešenia či pomoci a informovali o tom košických poslancov. Mojim…