Košických poslancov čaká opäť rokovací chaos a Košice asi rozpočtové provizórium.

V mestách a mestských častiach, kde primátor či starosta majú korektné vzťahy s poslancami a spoločne sa podieľajú na chode a plánoch samosprávy, tam prebiehajú rokovania parlamentov v pohode a kľude, lebo všetko spoločne pripravovali. Bohužiaľ Košíc sa to ani tento rok netýka a preto rokovania košického parlamentu pod súčasným vedením vyzerajú hrozne.

Podobne bude vyzerať aj to nasledujúce. A prečo?

Mestá v určitých intervaloch pripravujú svoje vízie a plány na niekoľko rokov dopredu. Hovorí sa tomu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022 – 2027 (ďalej len PHRSR). Teraz sa pripravuje na roky 2022-2027. Je to úžasná a veľká príležitosť nielen pre politikov, ale aj pre širokú odbornú a laickú verejnosť prispieť svojimi návrhmi ako ďalej by sa malo mesto rozvíjať a stanoviť si reálne spoločné ciele na nasledujúce roky.

Postup je nasledovný:
Kde kto môže prispieť svojim návrhom. Môže byť aj všeobecne formulovaný. Z návrhov sa vypracuje PHRSR na roky 2022-2027 (je dôležité pre čepranie fondov), kde sú naformulované vízie a plány vo všeobecnej rovine. Tie by sa mali schváliť a následne rozpísať podrobnejšie a konkrétnejšie. Aj keď ja si myslím, že lepšie by to bolo opačne. Nadefinovať konkrétne, čo by sme chceli realizovať a potom to zabaliť do všeobecných formulácií, ktoré stačia pre PHRSR.

Počas zasielania pripomienok a návrhov mesto zriadilo pracovné skupiny, napríklad pre životné prostredie (koordinoval ju človek, ktorého určil primátor s umeleckým vzdelaním a nie odborník ) a tí pripravia Akčný plán, čo je bližšia špecifikácia cieľov (čo a koľko to bude asi stáť) na roky 2022-2024.

Na rokovaní Komisie ŽP dňa 16.11.2021 sme rokovali o PHRSR a mali sme veľké výhrady, lebo v ňom boli úplne všetky návrhy v takom znení, akom došli na mesto, čiže aj s nadávkami, niektoré návrhy sa opakovali aj 5x a podobne. Nikomu sa neuráčilo to učesať do kultúrnej podoby a takto preložiť na pripomienkovanie. Materiálu sme aj vyčítali, že v ňom nie sú určené priority, časová os a potrebné financie. V tej chvíli zo zástupcu mesta vypadlo, že mesto má ale pripravený Akčný plán, kde sú konkrétne veci a aj finančné návrhy. Som si istý, že keby sme nekritizovali PHRSR, tak o akčnom pláne sa na rokovaní asi nedozvieme. Preto som sa opýtal, že či ho ukážu aj poslancom?

A teraz to podstatné.
PHRSR je možné pripomienkovať do 09.12.2021.
No v dňoch 06. až 09.12.2021 rokujú komisie mesta k PHRSR, ktoré je ešte stále možné dopĺňať. Čiže k čomu rokujú komisie ? K neaktuálnemu materiálu.
Keď PHRSR je možné pripomienkovať do 09.12.2021 a z neho sa potom tvorí aj akčný plán (ináč povedané aj Programový rozpočet mesta Košice na roky 2022 – 2024) aký akčný plán má mesto Košice už niekoľko týždňov pripravený ?
Podľa mňa sa tu diali dve veci súčasne, ale nekoordinovane. Mesto vyzývalo ľudí aby dávali návrhy a stále ich môžu zasielať, veď ide i rozvoj mesta na roky 2022-2027 !!!!!, ale popri tom si pripravilo vlastný akčný plán na roky 2022-2024 a ten aj dalo poslancom na prerokovanie. Čiže vážení, je pekné že ste zasielali návrhy a podobne, pán primátor si pripravil vlastný plán a ten aj predkladá na rokovanie MZ.

Preto som na komisii hovoril, že PHRSR malo byť schválené minimálne pred polrokom a z neho sa ma vypracovať podrobný akčný plán na roky 2022-2024. Nie je predsa možné schvaľovať oba materiály na tom istom rokovaní.
Ak poslancom naozaj zaleží na tom, aby mesto malo kvalitný materiál – víziu na roky 2022-2027 a ešte kvalitnejšie rozpracovanie a financovanie rokov 2022-2024 a aj samotný rozpočet na rok 2022, nie je možné o týchto materiáloch rokovať súčasne, lebo vznikne z toho chaos. Takto sa v slušnej spoločnosti dôležité materiály nepripravujú.
Opäť p.primátor nezvládol zabezpečiť časovú postupnosť prípravy materiálov, ich odborné spracovanie a aj odborných garantov, a teraz bude na poslancov tlačiť, že musíme tie materiály schváliť, lebo bez nich sa nemôžme v roku 2022 uchádzať o eurofondy, že mestské časti nemôžu ísť do provizória v roku 2022 …………..a preto zvolal rokovanie MZ na ten najposlednejší termín aký mohol (toto robí vždy, keď chce poslancov pritlačiť k múru). Vždy sme hovorili, dokonca aj primátor pred a aj po voľbách, že na rokovanie MZ bude predkladať maximálne 50 bodov. Na 16.12.2021 ich predkladá 72. Ak sa chce poslanec pripraviť na rokovanie MZ, tak 72 bodov nie je z časového dôvodu schopný ani preštudovať, nie ešte že ich s niekym prekonzultovať. Už len samotný rozpočet mesta a PHRSR sú megamateriály a niekoľkodňové štúdium.

Dve poznámky na záver:
1, PHRSR bola obrovská príležitosť ako spoločne pripraviť rozvojový plán mesta Košice aj v oblasti životného prostredia, ale aj v doprave, školstve atď (cez konkrétne ciele s konkrétnymi cestami k cieľu) s jeho prepojením na rozpočet mesta na roky 2022-2024 až do roku 2027. Bola. Škoda.

2, Dnes 09.12.2021 rokovala o rozpočte aj Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve a rozpočet na roky 2022-2027 neschválila. Čo k tomu viac dodať, keď to neprešlo ani cez finančnú komisiu s odborníkmi.


Čo by ste vy robili, keby ste boli na mieste poslancov ?

Body 4 a 5 (PHRSR a rozpočet) – https://www.kosice.sk/mesto/samosprava/mestske-zastupitelstvo/2018-2022/zasadnutie/32

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s