Čo sa za 4 roky 2018-2022 podarilo, nepodarilo a pripravilo pre budúce roky.

Posledné 4 roky som mal tú česť byť Vašim poslancom, nakoľko mnohí z Vás ste si ma zvolili a ja Vám ďakujem za túto úžasnú príležitosť. Nikdy som sa nepovažoval za politika, ale skôr za aktivistu a ochranára, čím som defacto celý život.

Celé 4-ročné obdobie som bol ako poslanec členom poslaneckého klubu aktivistov a nezávislých (KAN) a s absolútnym kľudom môžem povedať, že to bol najvýkonnejší klub, ktorý sa vždy poctivo pripravoval na rokovania mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ).

Poslanecký klub KAN – zľava zhora Zdenko Lipták (Západ), Erich Blanár (Juh), Róbert Schwarcz (Jazero), Ladislav Lorincz (KVP), dole zľava Martin Seman (Jazero) a Ladislav Strojný (Ťahanovce)

Každý z nás bol orientovaný na rôzne oblasti ako sú šport, školstvo, sociálne veci či životné prostredie. Nebyť tejto zostavy, tak jednotlivec by nemal šancu si to množstvo materiálov už len naštudovať. A preto je veľmi dôležité, či poslanec je sám sólo alebo je členom nejakého klubu. Sú viacerí poslanci, ktorí dokázali presedieť zastupiteľstva bez notebooku a papiera, mať na stole len mobil, aby sledovali diskusie na FB. Smutné… Dva covidové roky nám ubrali z mnohých aktivít a verím tomu, že by sme toho stihli urobiť viac. Stále sa dá urobiť viac 🙂

Mal som tú česť byť predsedom Komisie životného prostredia pri MZ a členom Fondu zdravia, ktorý prideľuje malé granty pre rôzne občianske a iné aktivity. Prvé čo som zaviedol a aj presadil, že rokovania komisie boli prístupné pre kohokoľvek. Za SMERu sa o účasti verejnosti hlasovalo a takmer vždy s negatívnym výsledkom. Ja som povedal, že na mojich komisiách toto nebude pripadať do úvahy. Výsledok bol ten, že okrem občanov chodili na komisie aj odborníci, čo ma potešilo. Druhú vec, čo som presadil bolo, že členmi komisie budú len odborníci a nie neúspešní kandidáti a ešte k tomu neodborníci. A taktiež sa zrušilo pravidlo z éry SMERu, že v komisii nesmie byť viacej odborníkov ako politikov.

Komisie rokujú len pred rokovaním MZ k materiálom MZ a to raz za 3 mesiace. Moja komisia rokovala aj v medziobdobí a jednalo sa najmä o odborné diskusie na rôzne témy ako voda, pľuvátko, revitalitácie verejného priestoru a iné. Pri mojich aktivitách sa prelievajú aktivity poslanecké s aktivitami dobrovoľnými mojimi osobnými či OZ, čiže to považujem za jeden balík lebo všetko so všetkým súvisí a preto sa budem snažiť ich stručne vymenovať:

Asi najviac času a úsilia nám na začiatku volebného obdobia zabralo tlačenie na mesto za účelom realizácie útulku pre psov, mačky a fretky. Bol to priam nekonečný boj.

Dnes má mesto karanténu pre psov poriešenú cez ÚVP, no karanténa a útulok pre mačky stále absentuje, aj keď je to zákonná povinnosť mesta, ktorú by mala vyžadovať štátne Regionálna veterin. a potravinová správa, ktorá ale záhadne roky mlčí a ja nechápem prečo…

Podarilo sa nám presadiť, aby OZ okolo psov a mačiek dostávali dotácie od mesta na svoju činnosť, a tak sa ročne medzi ne rozdelí 60 000 eur. Len na kastrácie mačiek sa za 4 roky vyčlenila suma 74 000 eur. Do roku 2018 na mačky to nebol ani cent.

Na jar roku 2020 bolo niekoľko týždňov sucho a tak som vybudoval prvé napájadlo pre rôzne živočíchy ako sú vtáky, jašterice, ježkovia, hmyz či mačky.

Následne o to prejavili záujem viaceré rodiny s deťmi na Terase a začala sa ich realizácia spolu s komunitami. Tieto akcie mám veľmi rád, lebo na nich stretnete množstvo perfektných ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí a na výchove ich detí. Vždy mi tieto akcie neskutočne dobijú baterky.

Nakoľko v rodinách pri budovaní napájadiel boli deti z MŠ a ZŠ, prejavili o dané akcie aj tieto školské a predškolské zariadenia, kde sme mali možnosť učiť deti vrámci vyučovania.

A tak sme začali vzdelávanie detí, na vyššom stupni ZŠ sme spoločne vyrábali aj vtáčie búdky (náhrada pracovného vyučovania) a všade sme budovali aj napájadlá.

Založil spolu s kamarátmi/tkami – odborníkmi občianske združenie, za účelom vzdelávania na školách, práce s komunitami a aj vzdelávanie pracovníkov v mestských podnikoch najmä Správou mestskej zelene (ďalej len SMsZ), za čo im ďakujem.

Následne ako OZ sme pripravili spoločné projekty so SMsZ na základe ktorých získala ďalekohľady, endosk.kamery na kontrolu dutín a rebríky, aby pred prípadným výrubom vedeli skontrolovať strom a jeho dutiny, kde môžu byť vtáky, netopiere, plchy, užovky, veveričky a iné živočíchy.

Cez túto zimu ideme so SMsZ dohodnúť spôsob značenie stromov, o ktorých vieme, že ich dutiny sú využívané živočíchmi, aby nedošlo k ich orezu či výrubu.

Obyvateľ MČ Košice Západ 🙂

Na jednom z prvých rokovaní Komisie ŽP som konečne presadil to, o čo som sa snažil od roku 2016 a to, aby stavebné povolenia na zateplovanie budov obsahovali aj podmienky od ornitológov (náhradné hniezda pre dážďovníky a netopiere), čo sa v Košiciach nedialo, aj keď od roku 2011 sa malo.

Presadil som spätnú kontrolu všetkých stavebných povolení pri zateplovaniach od roku 2017 vyššie, nakoľko sa skolaudovalo X blokov, pri ktorých mali byť a neboli náhradné hniezda pre zákonom chránené živočíchy – https://zdenkoliptak.com/2021/06/01/v-kosiciach-preveria-stavebne-povolenie-spatne-od-roku-2017-kvoli-chranenym-zivocichom/

Dlhodobo je snaha o to, aby sa do parkov navrátili späť kríky, lebo bez kríkov parkoch nie je šanca na prežitie mláďat vtákov, ktoré vyskakujú o 2-3 dni skôr ako vedie lietať, nakoľko sa nemajú ukryť najmä pred mačkami.

Po rokoch sa podarilo presadiť ochranné polepy skiel na všetkých na električkových zástavkách (1/3 patrí DPMK a 2/3 mestu) vďaka DPMK. Mesto Košice táto téma ani dnes nezaujíma…

Niekoľkokrát som bol súčasťou odborných prieskumov na Pľuvátku – odchyt a fotenie vtákov a odoberanie vzoriek krvi, či prieskum na výskyt a druhové zastúpenie kliešťov.

V roku 2023 sa pripravuje na Pľuvatku odborný prieskum vo vzťahu k rybám a obojživelníkom, z oblasti botaniky a hmyzu.

Niekoľkokrát sme čistili Pľuvátka s občanmi najmä z Lunika VIII a IBV. Tieto akcie mám rád, lebo stále sa niečo od obyvateľov dozviem, ich návrhy či problémy.

V roku 2019 som bol petičným výborom na Luníku VIII oslovený, či im nepomôžem pri rokovaniach voči investorovi vo vzťahu k plánovanej výstavbe nákupného centra na Luniku VIII pri Kauflande. Podarilo sa presadiť nejaké ústupky, oddialenie od obytnej zóny, protihlukové opatrenia, že tam musí byť viacej stromov ako bolo a samozrejme……….aj čerešne, ktoré v projekte neboli.

Viď články na danú tému – https://zdenkoliptak.com/2022/03/30/opat-sme-rokovali-s-investorom-nakupneho-centra-na-luniku-viii-v-kosiciach/

Venoval som sa záchrane rôznych mláďat počas tých 4 rokov. Či už to boli mladé straky, ktoré počas búrky vypadli z hniezda,

vypiplanie holaťa na malého zvedavého vrabca, ktorý mi strašne rád zaspával v dlani (do 10 sekúnd zaspal 🙂

či záchranu mláďat (vytvorenie umelého hniezda a kŕmenie na hniezde) jastraba krahulca v Borovicovom háji, ktoré v búrke z hniezda vypadli a ktoré sme chodili ráno a večer prikrmovať, až nakoniec z hniezda úspešne vyleteli. Fotografie z celej akcie nájdete na mojej FB stránke Zdenko Lipták Terasa. Za tú dobu sa u mňa premlelo niekoľko mláďat rôznych druhov na pár nocí.

Na Fonde zdravia som presadil, aby ZŠ Považská dostala plnú požadovanú sumu na realizáciu studne na ich pozemku, ktorá stála dokopy niekoľko tisíc eur a dnes športová škola má vodu na polievanie trávnika na ihrisku. Chcel som vedieť aká bude hĺbka a kvalita vody, lebo v Novej Terase je 60 m hlboká so zlou kvalitou vody. Na Považskej je 16m hlboká a má super vodu. Riešenie vody na Terase (studne a vodozádržné opatrenia) majú u mňa veľkú prioritu.

V roku 2021 prebiehala príprava dôležitého materiálu (akčný plán práce na nasledujúce roky), ktorý sa za predošlé roky a vedenia podceňoval a nevenovala sa mu patričná pozornosť. Ja som to bral ako obrovskú príležitosť vo vzťahu k životnému prostrediu. Celý rok 2021 sa na jeho príprave pracovalo. I napriek tomu som na rokovaní MZ podal návrh, aby sa s prípravou materiálov začalo pracovať už v roku 2022 (ako jediný som mal návrh), čo mi poslanci aj schválili. Následne sa rozbehol kolotoč odborných rokovaní a diskusií, ktorý stále prebieha. Ak by sa podarilo daný materiál pripraviť tak, aby sa pretavil do realizácie, tak by to bolo super.
Veď posúďte sami. Čo bod v Opatrení 1.2., to super zámer 🙂

Tu je celý akčný plán so všetkých oblastí – https://static.kosice.sk/files/manual/phsr/Akcny_plan_rozvoja_mesta_Kosice_2022-2024.pdf

V roku 2019 som venoval veľkú pozornosť fontánam na Terase, z ktorých väčšina je mŕtva. To je taká fontána, z ktorej sa ani v čase najväčšieho sucha nič nenapije, a keď niečo do nej spadne, vrátane malého psa, utopí sa. Preto som vyrobil a ukázal SMsZ a následne požiadal, aby sa do fontán začali pridávať pristávacie plochy – viď článok – https://zdenkoliptak.com/2022/06/26/nestavajme-v-mestach-mrtve-fontany-politici-projektanti-a-stavebne-urady/

V októbri 2022 som na konferencii organizovanej Ministerstvom životného prostredia požiadal aj starostov, projektantov a architektov, aby by projektovaní a návrhoch premýšľali vo vzťahu k všetkému živému okolo nás a ako by im mohli pomôcť. Aby sa mŕtve fontány bez suchých plôch a únikových miest už nestavali.

V roku 2022 poslanci mesta schválili môj návrh, aby mesto Košice do 06/2023 predložilo poslancom na schválenie VZN (všeobecne záväzné nariadenie) upravujúce užívanie kolobežiek na území mesta Košice. Je potrebné začať diskusiu na tému kolobežky, nakoľko sa situácia často vymyká normálnu najmä na úkor bezpečnosti chodcov a častým dopravným kolíziám.

Taktiež poslanci schválili môj návrh, ktorý som predkladal už po druhýkrát (10/2020), ktorý obmedzuje fajčenie v letných záhradách reštauračného typu počas obeda od 12,00 do 14,00 hod., ktorý taktiež poslanci mesta schválili. Návrh sa netýka kaviarní, lebo tam sa jedlo nepodáva.

Na tom istom septembrovom rokovaní poslanci schválili môj ďalší návrh, ktorý presúva z mesta na mestské časti rozhodovanie o otváracích hodinách prevádzok, lebo je potrebné riešiť niektoré prevádzky v Starom meste a aj na Západe.

Ako som písal v úvode, bol som členom klubu KAN, z ktorého dielne vyšlo X dobrých návrhov. Dokonca na návrh Róberta Schwarcza sa presunulo viac ako 800 000 eur na rekonštrukcie škôl o čom nikto z vedenia nechcel počuť, no dnes sa výsledkami práce vďaka týmto financiám radi chvália 🙂 Podporili sme návrh Laca Strojného, aby suma 10 miliónov sa investovala na výstavbu športovej infraštruktúry. Ten je aj autorom viacerých iných dôležitých uznesení ako 50% zľavu z odpadu pre ŤZP a viac ako 30 iných návrhov.

Okrem vyššie spomínaných aktivít je X rôznych, rôzne odborné rokovania, stretnutia s občanmi, riešenie asociálov a bezdomovcov v teréne, komunikácie s občanmi, ktoré sa riešia takmer každý týždeň a týkajúca sa najmä rôznych problémov okolo parkovania, osvetlenie, odpadu a kde čoho iného. Boli veci jednoduché ale aj časovo a komunikačne náročnejšie – viď článok – https://zdenkoliptak.com/2022/10/23/riesenia-obcianskych-podnetov-ci-problemov-su-velakrat-narocne-a-zdlhave/


Chcem otvorene povedať, že som veľmi sklamaný z toho, že mesto nepripravilo koncepciu celomestského parkovania.
Sklamaný som z toho, že sa nezmenil štatút mesta Košice, kde sa upravujú kompetencie a právomoci medzi mestom a mestskými časťami. Týka sa to najmä veľkých mestských častí (Jazero, Juh, Západ, Sever, Staré mesto, Furča, Šaca, Ťahanovce) a pritom VŠETCI starostovia a starostka (okrem Šace) sú aj mestskými poslancami, a keby naozaj chceli zmenu, bola by zrealizovaná. Celé roky vyplakávajú, no nikto z nich nepredložil priamo na rokovaní MZ žiadny návrh, lebo im daný stav vyhovuje – takmer žiadne kompetencie, no 3500-4000 platy.

Taktiež mesačník Košice v skratke neplní vôbec svoje poslanie na komunikáciu s obyvateľmi. Je to typický mesačník, ako vo všetkých mestských častiach, kde oznamujú, čo bolo. Nie čo sa chystá, napríklad stavať vo vašom okolí, aký je Váš názor a podobne.

Na záver chcem podotknúť, že mestskí poslanci, čiže aj ja, vykonávajú poslaneckú činnosť popri svojej riadnej práci. Niekto je auditor, niekto má svoju reklamku či fotoštúdio, niekto robí v nejakej fabrike a podobne. Čiže takmer všetky aktivity sú vykonávané cez pracovné dni, na úkor svojich robôt a práce a veľmi často aj na úkor rodín.
Snažil som sa svoj poslanecký mandát využiť ako som vedel. Covid trošku zamiešal kartami. O pár dní tu máme ďalšie voľby. Ja Vám nebudem nič sľubovať, len to, že rád by som pokračoval v tom, čo som robil nie len posledné 4 roky pre Vás, pre nás, pre prírodu… Samozrejme, že tých tém nie je málo, ktoré je potrebné na úrovni mesta, MČ či kraja riešiť – rozpočet, odpady, doprava, vzdelávanie… Verte tomu, že politici radi kecajú o životnom prostredí, no v reále ťaháme za strašne krátky koniec, lebo to defacto nikoho nezaujíma… Až ná pár výnimiek, vrátane mňa.

Moje články na www.zdenkoliptak.com a moja FB stránka – https://www.facebook.com/zdenkoliptak.kosice , Vám o mne povedia všetko…

Ďakujem a dovidenia 29.10.2022 🙂

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s