Pomôžte svojimi návrhmi odchyteným psíkom kvalitnou zmluvou medzi mestom Košice a karanténnou stanicou.

Dovoľte pár informácií na úvod: Zatúlaných psíkov v Košiciach odchytáva v meste súkromná firma s veterinárom na čele a to na základe zmluvy s mestom Košice. Terajšia zmluva platí do 31.12.2018 a musí sa novelizovať, nakoľko je takmer 10 rokov nie v súlade s platnými predpismi, aj keď bola obnovovaná takmer v 2-ročných intervaloch. Niekto…

Budú Košice a okolie zasypané odpadom so zamoreným ovzduším ???

Občania, môžete sa k tomu vyjadriť, ak zájdete na Magistrát mesta Košice ( biely dom na 3. poschodí každý pracovný deň v čase od 8.00 do 15.00 hod. do 8.10.2015. )…………….. Spoločnosť KOSIT, ktorú podľa mojich informácii údajne už ovládajú smeráci (aska, iga, ach), nakoľko vyštvali Talianov, má v pláne zväčšiť objem dovážaného odpadu takmer…