Košických poslancov čaká opäť rokovací chaos a Košice asi rozpočtové provizórium.

V mestách a mestských častiach, kde primátor či starosta majú korektné vzťahy s poslancami a spoločne sa podieľajú na chode a plánoch samosprávy, tam prebiehajú rokovania parlamentov v pohode a kľude, lebo všetko spoločne pripravovali. Bohužiaľ Košíc sa to ani tento rok netýka a preto rokovania košického parlamentu pod súčasným vedením vyzerajú hrozne. Podobne bude…

Kto vyhlásil Zelenú grantovú výzvu v Košiciach?

Ak mesto chce podporiť rôzne organizácie napr. z oblasti športu, kultúry či v oblasti životného prostredia, musí tomu dať mestské zastupiteľstvo (mestský parlament, ďalej len MZ) jasné pravidlá. Musí založiť alebo určiť, ktorý subjekt (napr. komisia) bude mať tú právomoc rozdeliť sumu schválenú MZ, zloženie danej komisie musí tiež schváliť MZ, čiže schváliť jej členov…

V Košiciach preveria stavebné povolenia spätne od roku 2017 kvôli chráneným živočíchom.

Mám rád prírodu a systémové opatrenia na jej ochranu. Toto je ďalšie z nich, ktoré sa mi podarilo presadiť v Košiciach. Je smutné, že roky musíte bojovať za niečo, čo by malo byť úplnou samozrejmosťou. Denne počúvame o potrebe chrániť životné prostredie či chránených živočíchov. V reále toto často nezaujíma ani tých, ktorí majú na…

V Košiciach je snaha systémovo kontrolovať stromy pred ich orezom či výrubom. Má to ale svoj háčik.

V meste Košice sa v priebehu roka vyrúbe do 1000 stromov. Bohužiaľ sa rúbu aj počas hniezdneho obdobia, čiže po 31.03., keď už je výrub zakázaný. Často býva dôvodom to, že strom je polovyschnutý či vyschnutý. Stále si neuvedomujeme obrovský význam aj takýchto stromov pre živočíchy, ktorým poskytujú úkryt, potravu, ale aj hniezdne podmienky. Dá…

V košických parkoch pribudne viacej života.

Parky v mestách či medzibloková zeleň. Miesta, ktoré nám pomáhajú v betónových mestách nasať trošku energie či zrelaxovať. Miesta, ktoré by mali vytvárať aj čo najlepšie podmienky pre faunu a flóru, lebo sa navzájom dopĺňajú a tvoria jedinečný celok. Aspoň by mali. Ak sa park projektuje s rozumom. S rozumom odborníkov ako sú botanik, dendrológ,…

Ako stavať napájadlo pre vtáky a živočíchy.

Do stavania je dobré zaangažovať deti najmä cez kamienky, aby k napájadlu, ale aj k vtákom a prírode získali bližší vzťah a záujem o dianie okolo nich, lebo oni sú naša budúcnosť. Čo má miesto na napájadlo spĺňať ? 1, malo by byť v tieni čo najdlhšie (najlepšia je severná strana bloku) 2, nie na…

Tak ako to bude s predĺžením mesačníkov na MHD v Košiciach?

Aj na túto tému som dostal viacero otázok a preto odpoviem radšej takto. Pán primátor pre rokovaním košického parlamentu (26.03.2020) vyhlasoval, že sa predĺži platnosť mesačníkov o 60 dní. Tu je celý a pôvodný návrh, ktorý predložil primátor poslancom na schválenie, no poslanci ho neschválili: Osobitné ustanovenia týkajúce sa platnosti niektorých cestovných lístkov platných v…

O pár dní dôjde k podstatnému obmedzeniu či vylúčeniu MHD v Košiciach.

Pán primátor po rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa 26.03.2020 na tlačovke vyhlásil, že parkovné:“…bude podpísanim uznesenia bezplatné“ …..z dôvodu mimoriadnej situácie. Otázne aj ostáva, či sa toto môže zaviesť ako „opatrenie“ v mimoriadnej situácii. Čo ale hovorí uznesenie MZ ? …“v prípade podstatného obmedzenia alebo vylúčenia prevádzkovania mestskej hromadnej dopravy sa na nevyhnutnú dobu…

Nepodpísanie uznesenia primátorom mesta Košice o vymenovaní generálneho riaditeľa DPMK a.s. skončilo na prokuratúre.

Poslanci mesta Košice dňa 21.02.2020 schválili demokratickým hlasovaním za gen.riaditeľa DPMK a.s pána Padyšáka. Aby uznesenie bolo platné, musí ho podpísať primátor mesta. Môže ho nepodpísať len z 2 dôvodov: a, ak je v rozpore so zákonom b, je zjavne nevýhodné pre obec Pán Padyšák, ako potencionálny kandidát, vzišel dokonca z primátorových údajne transparentných výberových…