Čo by som rád zmenil či vylepšil v rokoch 2018-2022.

Priznám sa, že som rozmýšľal, či zverejniť to, čo by som rád zrealizoval v rokoch 2018 až 2022 v prípade môjho zvolenia. Podľa mojich doterajších aktivít je pre mnohých známe, aké hodnoty vyznávam, ale na druhej strane mám v hlave stále množstvo nápadov a tak som si povedal, že niektoré napíšem a zverejním. A tak dovoľte niektoré z nich 🙂

Patrím k tej veľmi malej skupine aktivistov či nezávislých poslancov, ktorí majú radi systémové opatrenia a zmeny.
Čo je to systémová zmena? Ak sa na našich sídliskách vyskytujú dlhodobo pokazené a zničené lavičky, treba niečo opraviť. Väčšina sa bude domáhať opraviť konkrétnu lavičku. Ja by som sa snažil opraviť systém – to znamená, že mestská polícia by mala takéto veci hlásiť (buď priamo firme alebo príslušnej mestskej časti) a mestská firma by to mala automaticky opraviť. Dnes to takto nefunguje. Mnohí si pri jednej opravenej lavičke urobia seflíčko, no neriešia systém, aj keď za rohom sú ďalšie pokazené lavičky.

Mestská polícia:
Dnešné vedenie MsP si podľa mňa ani zďaleka neplní svoje poslanie. Prevencia a systém fungovania v teréne je pojem neznámy.

Parkovanie a EEI
Téma živá a stále aktuálna, ktorú je potrebné vyriešiť v najbližších týždňoch.

Neporiadok aj väčších rozmerov sa povaľuje týždne až mesiace. A toto je parketa pre MsP – monitorovať priestor a hlásiť to kompetentným – zrazený pes, nesvietiace pouličné lampy, plné kontajnery, špina a podobne. Dnes sa to tak nedeje – viď článok.

Všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len VZN)

Obnoviť VZN o ochrane mokradí a najmä VZN o ochrane zelene, lebo toto by dalo veľké kompetencie a právomoci MsP konať pri ochrane zelene, pri vytláčaní bezdomovcov z verejnej zelene atď. VZN by obsahovalo aj parkový poriadok, po ktorom roky voláme.

Snívam o realizácii zelených zón na sídliskách. Jednalo by sa o plochy napr. 20×20 metrov s vysokou trávou, vtáčimi búdkami, skalami, hlinou a podobne. Boli by to miesta kde by rôzne živočíchy nachádzali úkryty – jašterice, žaby, ježkovia, vtáky. Riešili by to odborníci.

Vodu zachytiť tam, kde spadne a neodvádzať ju do kanalizácie…

Nakladanie s odpadom
Smeráci ukradli košičanom spalovňu v prospech spoločnosti, ktorá je personálne údajne prepojená na ľudí od SMERu. Daná spoločnosť skúpila rôznym spôsobom skládky v okolí Košíc, čím sa košičania stali jej vazalmi, čo isto bude mať aj vplyv na ceny za odpad a podobne. Toto je stav pre mňa neprijateľný a treba ho riešiť. Spôsobov je viacero.

Poslanci ako členovia dozorných a správnych rád v rôznych mestských a štátnych firmách a podnikoch by mali predkladať správy o svojej činnosti za predošlý rok a aj predkladať písomne svoje ciele na nasledujúce obdobie. Ich výber a následné zvolenie by sa mal robiť verejne. Dnes mlčia celé 4 roky a tvária sa že neexistujú.

Počet mestských častí
Dnešný systém fungovania mesta Košice je nefunkčný a drahý. A nezmení to len presun kompetencií z mesta na MČ. Mám predstavu o modele 5-6 MČ a tie by mali 95% kompetencií ako keby boli mestom. Ak budem zvolený, budú na danú tému verejné diskusie.

Útvar hlavného architekta (ÚHA) a Útvar dopravného inžinierstva (ÚDI)
Tieto zložky kedysi mesto malo. Boli samostatné a rešpektované. Toto je potrebné vrátiť späť a ich stanoviská by mali rešpektovať aj poslanci.

Školenia poslancov
Toto budem presadzovať od úplného začiatku. Nie je možné, že tí čo rozhodujú o rozpočte, investíciach, výstavbe a podobne, nerozumeli základným právnym veciam a potom tie diskusie s nimi aj tak vyzerajú. Vy im vysvetľujete a väčšina z nich nechápavo pozerá… Potom sa veľmi ťažko presadzujú nové veci…

Zatepľovania
blokov likvidujú stovky hniezd ročne – je nutné, aby súčasťou každého zatepľovania boli vtáčie búdky v zateplení a podobne, prípadne na strechách pre netopiere.

Webstránka mesta Košice
Súčasná stránka je priam nefunkčná a žiadali sme o nápravu celé roky. Občan tam nevie nič nájsť – viď článok

Cyklotrasy – smutná kapitola sama o sebe
Rád by som bol, ak by sme na Terase na jednej základnej škole zriadili krytý a strážený priestor na bicykle pre školákov a k danej škole postupne začali budovať cyklotrasy, aby to celé malo logiku a systém.

Dôchodcovia
Táto skupina je najmä zneužívaná a kupovaná politikmi. A tam to končí. Čo tak ich využiť ako dobrovoľníkov pri školách na prechodoch pre chodcov namiesto mestských policajtov, ktorých platíme na úplne niečo iné?

Ak by sa nám konečne podarilo otvoriť školské ihriská pre verejnosť, tak práve dôchodcovia by mohli mať vytvorené 2-3 členné hliadky a pred zotmením by vedeli areál skontrolovať a zamknúť.

Verejný register závad
Stále aktuálna a potrebná vec, ktorá by zlikvidovala množstvo populistických aktivít rôznych „aktívnych“ poslancov, pracovníkom úradu by ušetrila množstvo práce a verejnosť by vedela, kedy a kde sa čo bude opravovať – viď článok.

Školská mládež a verejný priestor
Mládež získa vzťah k verejnému priestoru aj tak, že sa bude podieľať na jeho vytváraní. Napríklad na pracovnom vyučovaní vyrobia vtáčie búdky a počas prírodovedného krúžku ich pôjdu s ornitológmi vyvesiť a budú sa o ne starať a poznávať vtáčie druhy.

Občasník Terasa musí mať úplne iný obsah
Dnes je tento občasník politickým plátkom politikov Západu v štýle chlieb a hry a obdivujte nás. Nedočítate sa tam o žiadostiach a plánoch na výstavbu (Idanská, Bernoláková 24), nenájdete tak pozvánku na stretnutia poslancov s občanmi k problémovým veciam na Terase, či prerokovávania k územným plánom a iné dôležité veci pre obyvateľov. Toto sa vážne musí zmeniť.

Rokovania komisií musia byť vysielané a nahrávané
Ak by sa tak dialo, tak by si poslanci nedovoľovali čo si dovoľujú – chodia na komisie nepripravení (okrem jedného či dvoch). Veľakrát sú to len formálne keckluby o teplej vode bez rozvojových a iných myšlienok

Maillisty
Sú občania, ktorí majú záujem o veci, ktoré sa dejú vrámci MČ alebo mesta. Je také ťažké, aby boli e-mailami informovaní o tom, čo ich zaujíma?

Prepojenie mesta – útulkov – asanačno-karanténnej firmy a občianskych združení
Toto je nutné v Košiciach konečne zrealizovať, lebo dnešný stav je zúfalý vďaka nezáujmu mesta a poslancov o danú problematiku – viď články na mojej webstránke k danej téme.

Prijatie VZN o Územnom pláne zóny – mestskej pamiatkovej rezervácie Košice
Vo VZN sa určia pravidlá hry okolo výstavby a rekonštrukcie domov v centre mesta.

Ďalšie témy (mnohé nájdete aj v mojich článkoch) ako je problematika starých ľudí, ktorí sami bývajú, zrušené prechody cez Tr.SNP na Terase, katastrofálny prechod pre chodcov pri Univ.nemocnici, systémové riešenie parkovacej dopravy na Terase
dopravnými značkami, bezdomovci a asociáli…

Priznám sa, že tých tém je ešte veľa. Ak si vezmeme do úvahy, čo všetko v našom meste nefunguje, tak sa dá povedať, že posledné roky boli na zlepšenie situácie málo a slabo využité. Je to aj preto, že to politikov pri moci nezaujíma. Keby to nebola pravda, nemal by som čo písať.

Verím tomu, že občania si zvolia poslancov, ktorí sa už niečo snažili zrealizovať, lebo zmena na úrovni mesta je veľmi dôležitá a potrebná.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s