Prečo parkovací dom na Považskej 40 nemal dostať stavebné povolenie.

Ak máte ako firma politikov strany SMER na svojej strane, tak dokážete aj nemožné. Na úkor ľudí, na úkor uznesení mestského parlamentu, na úkor „nezávislých“ úradníkov stavebného úradu a na úkor peňazí, ktoré mali byť mestské, len do mesta nedorazili, lebo ostali na súkromných účtoch… vďaka politikom na čele s najkrajším a najšikovnejším odborníkom na investície, ktorý chce prinášať pohľad konečného zákazníka, aj keď sa hovorí koncový, ale keďže on je lekár, tak je to konečný zákazník… (kto vie, od čoho to odvodil 🙂 ).

Dovoľte trošku z histórie a potom trošku z pračudesného stavebného povolenia.

Investor Domov Terasa s.r.o. na Považskej 40 najprv kúpil dve ubytovne za polovičné ceny a na tú druhú dokonca Ministerstvo zdravotníctva SR zabudlo vypísať aspoň oznam o jej predaji… Prvú už prerobil na bytový dom s 98 bytmi, druhú ešte nie. Medzi blokmi je priestor, kde dnes stojí parkovisko pre prvý bytový dom, na ktorom plánuje investor postaviť parkovací dom pre kde koho, vrátane priekupníkov a podobne. Čiže nie pre obyvateľov prvého bytového domu, ktorým je povinný zabezpečiť cca 120 parkovacích miest, z ktorých cca 100 zanikne po výstavbe parkovacieho domu, ktorý s prvým bytovým domom nebude mať nič spoločné.

Firma, ktorá má v pláne realizovať parkovací dom, mala VIP postavenie u košických smerákov na čele s R.Rašim celé roky. Všetko, čo došlo na vyjadrenie na magistrát mesta Košice bolo okamžite vybavené a vplyv verejnosti mal byť čo najviac minimalizovaný.

Veď posúďte sami:

Prerokovanie regulatív.
Oznam zverejnený v piatok na webe mesta s tým, že už v utorok ráno bude prerokovanie.

Desať dní pred vianocami je “najlepší termín”. Už sú prázdniny, vo firmách a úradoch je koncoročný chaos a polovica národa zháňa darčeky. Čo z toho, že od roku 2010 platí, že mesto musí oznamy pre verejnosť zverejňovať minim. 15 pred ? Tu stačili aj necelé 3 pracovné dni. Verejné prerokovanie bolo zvolané na 17.12. !!! a pripomienky ste mohli zaslať do 07.01., kedy končili prázdniny.

Vybavenie spisu do 3 prac. dní:
Podané v piatok 05.02.2016 a už 10.02.2016 je odpoveď mesta na svete. Ide o oznam, aj keď v budove prebiehali búracie práce, ale stavebnému úradu mesta to nevadilo.

Prenájom mestského pozemku:
Ak ste SMERpozitívna firma, máte to za 1 euro na rok. Ak nie ste ale smerácka firma, tak to máte za riadnu cenu. A opäť mesto na tom nezarobilo na rozdiel od firmy :/
Predaj pozemkov v rozpore so zákonom a 3-4 násobne pod cenu.
Smerácke vedenie predkladá poslancom predaj pozemkov ako „hodné osobitného zreteľa“, čiže predaj pozemkov bez súťaže priamemu kupcovi, aj keď sa o osobitný zreteľ vôbec nejednalo.
Bod 64 – https://www.kosice.sk/mesto/samosprava/mestske-zastupitelstvo/2014-2018/zasadnutie/14

No a keď sa mesto rozhodlo predať dané pozemky danej firme, čuduj sa svete, znalec sa pravdepodobne pomýlil minimálne o 200 000 eur v neprospech mesta a ušetril firme ďalšie peniaze. (Za tento zlý znalecký posudok dostal od Ministerstva spravodlivosti pokutu a bol uznaný vinným a mesto začne konať v danej veci, aby sa tých cca 200 000 € skončilo na účte mesta)

Byty v oboch prerobených ubytovniach majiteľ rozpredal kde komu, no zabudol im povedať, že im o 3-4 roky vyrastie 7-8 pred oknami parkovací betónový kolos.
Apropo, ten kolos mohol postaviť aj inde, čo aj sám investor Domov Terasa sro 30.11.2017 na rokovaní priznal, ale keďže majitelia pozemkov chceli 200 eur za meter štvorcový, tak radšej kúpili pozemky o pár metrov ďalej od mesta Košice na čele s R.Rašim za 45 eur štvorák (4x lacnejšie).

Uznesenie mestského parlamentu úradníci stavebného úradu odignorovali a vydali stavebné povolenie na výstavbu parkovacieho domu v rozpore so záväznými regulatívami.
Stavebné povolenie rieši nielen výstavbu parkovacieho domu medzi dvoma ubytovňami, ale aj nadstavbu jednej z 2 ubytovní.

V nich okrem iného, poslanci mesta schválili, že:

Ubytovne môžu mať maximálne 8 nadzemných poschodí, čiže žiadna nadstavba nie je možná. Je to aj preto, ze Dopravný úrad určil maximálnu nadmorskú výšku 265 metrov nad morom kvôli lietadlam. A taktiež v prípade výstavby parkovacieho domu je potrebná prestavba križovatky Považská-Laborecká o 4 ľavé odbočovacie pásy.
Zopakujme si – maximálne 8 poschodí, maximálne 265 mn.m. a 4 odbočovacie pásy.

Bod číslo 13 – https://www.kosice.sk/mesto/samosprava/mestske-zastupitelstvo/2010-2014/zasadnutie/23

Takto rozhodlo stavebný úrad mesta Košice pod vedením strany SMER:

Stavebný úrad mesta Košice ale vydal stavebné povolenie s tým, že nad 8 n.p. sa môže vybudovať ďaľšie byty ako ustupujúce podlažie o ploche 470 štvorákov pre 4 byty, že sa musí dodržať nadmorská výška 279,9 m.n.m (úradník stavebného úradu musel požiadať Dopravný úrad o výnimku a „nezávislý“ Dopravný úrad rukou nejakého „nezávislého“ odborníka vydal výnimku !!! Výnimka sa dáva ale výnimočne a na niečo výnimočné. Ako je možné, že stavebný úrad vôbec požiadal o výnimku v rozpore so schválenými regulatívami? A šokujúce je, že Dopravný neskorumpovaný úrad vydal výnimku. Kto za toto dostane výpoveď ?

Výnimočná výnimka na výnimočnú výnimku od výnimočného Dopravného úradu s výnimočným vedením:

Výnimka nemala byť udelená aj preto, že investor nemá kde vytvoriť parkovacie miesta pre svojich majiteľov nových bytov a nie pre tých nad 8 poschodím. Kde budú parkovať ? SMER to vyriešil veľmi jednoducho. Môžu si postaviť parkoviská na mestskej zeleni (to však musí schváliť mestský parlament). Veď čo tam po zeleni ! Základe je, že smerácky investor môže urobiť nadstavbu, vybudovať len 1 ľavý odbočovací pás a zarobiť na tom a opäť na úkor mesta a zelene.

Text z vydaného stavebného rozhodnutia:
Taktiež sa v stavebnom rozhodnutí nepíše o 4 ľavých odbočovacích pásoch na križovatke, ale už iba o jednom, čo tiež v rozpore so schválenými regulatívami mestské parlamentu.

Ak je nejaké stavebné povolenie vydané v rozpore s regulatívami, malo by konať mesto a mestská časť by ho mala k tomu vyzývať. Buď platia v tomto meste uznesenia mestského parlamentu, záväzné regulatívy a zákony alebo nie.

Otázka na záver pre investora, mestskú časť a mesto Košice:
Kde budú parkovať majitelia bytov, ktoré im predal investor?

Parkovací dom sa má postaviť na dnešnom parkovisku, ktoré bol investor povinný postaviť k prvému bytovému domu, kde je 98 bytov. Parkovací dom sa dal postaviť aj inde, čiže nie len na danom parkovisku. Čiže, ak investor ide na parkovisku stavať nejaký svoj obchodný zámer, je podľa mňa a zdravého rozumu POVINNÝ zabezpečiť povinné parkovacie miesta z 98 bytom, čo ale neurobil. Kde bude tých cca 100 áut z parkoviska počas výstavby parkovať? Vo vzduchu ? Nie. Budú sa snažiť vtlačiť do parkovísk v okolitých uliciach. Ale on je povinný mať tých cca 100 parkovacích miest.
Parkovací dom nestavia pre ľudí bývajúcich v prvom bytovom dome. Čiže kde bude to parkovisko pre obyvateľov z prvého bytového domu, tak ako to deklaruje investor bytov na svojej webstránke pri ponuke bytov – veľký balkón a parkovacie miesto (zabudol uviesť, že kde) ?
Kde budú parkovať počas výstavby a aj po výstavbe parkovacieho domu tí, ktorí uverili tejto reklame o parkovacom mieste?

Čo urobí mesto Košice?
Čo urobí mestská časť ?

Advertisement

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s