Zastaví sa konečne dlhoročné zanedbávenie okolo odchytených psíkov v Košiciach? Zmeňme to!

Uvedený článok je pokračovaním predošlého článku okolo odchytených psíkov v Košiciach – tu

Po niekoľkých dňoch pátrania, pýtania sa, štúdií, stretnutí a telefonátov či e-mailovaní som došiel k záveru, že mesto Košice dlhodobo neskutočne zanedbáva servis okolo odchytených psov v Košiciach a hrubo ignoruje vyhlášku 123/2008 Z.z. a to až tak, že pravdepodobne jeho zlyhaním zbytočne každý rok uhynú desiatky odchytených šteniat a pritom by nemuseli.

Niekoľko údajov na úvod pre pochopenie problematiky:
Mesto Košice je povinné odchytávať túlavých psov buď samo, alebo odchytovou firmou. V Košiciach to robí firma na základe zmluvy s mestom a psíkov umiestňuje do karantény na niekoľko dní (nie do útulkov). A o tomto je celý článok.

Poviem úplne na úvod, že mojou snahou je priniesť zmenu dnešného zlého stavu, dostať sa za rokovací stôl s pracovníkmi mesta Košice
a pripraviť po rokoch novú zmluvu tak (stará zmluva platí do 30.12.2018), aby si aj mesto a aj odchytová služba začali plniť svoje zákonné povinnosti a zároveň, aby sa v Košiciach vytvoril systém napojený na mestský rozpočet okolo odchytených a túlavých zvierat na územi mesta Košice.

A teraz ak máte trošku času si prečítajte, ako to funguje dnes, ako by to podľa právnych predpisov malo a ako by to mohlo, lebo nie je možné, aby prežitie psíkov záviselo najmä od dobrovoľníkoch a útulkoch, ktorých si mesto defacto roky nevšíma. Politicky sú za daný stav zodpovední, či sa to niekomu páči alebo nie, politici ako primátor Raši (SMER) a jeho námestníci Petruško (SMER) a Lenártová (SMER) a členovia mestskej Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia (členovia sú uvedení v predošlom článku)

Dnešný smutný stav nie je dlhé roky v súlade s právnymi predpismi.

Na úvod treba poznamenať, že mestská zmluva sa odvoláva len na zákon 39/2007, ktorý vôbec nerieši podmienky prevádzky karanténnych staníc a útulkov pre psov, ale v zákone v § 53 je uvedené:
(1) Všeobecne záväzný právny predpis (vyhlášku), ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti
b) o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

Opakujem – “ustanoví podmienky prevádzky karanténnych staníc”

A tieto podmienky od roku 2008 !!! ustanovuje vyhláška 123/2008, ktorá podrobne upravuje podmienky prevádzky karanténnych staníc, no zmluva v Košiciach ich neobsahuje a tvári sa už 10 rokov, že daná vyhláška neexistuje.
Prečo?
Komu toto vyhovuje ?

A čo je uvedené v danej vyhláške v §9 o evidencii – kartách odchytených psov ?
Všimnite si najmä podčiarknuté požiadavky.
§ 9
(9) Karanténna stanica vedie evidenciu o prijatých, usmrtených a odoslaných odchytených túlavých zvieratách a o zvieratách narodených odchyteným túlavým zvieratám po ich prijatí do karanténnej stanice. Táto evidencia, vedená spôsobom vylučujúcim odstraňovanie alebo zmenu údajov bez možnosti zistenia, je uchovávaná počas dvoch rokov a zahŕňa
a) poradové číslo záznamu,
b) dátum príjmu a miesto odchytu túlavého zvieraťa,
c) identifikáciu prijatého odchyteného túlavého zvieraťa, za ktorú sa považuje určenie druhu zvieraťa, plemennej príslušnosti, ak je to možné, opisu exteriéru zvieraťa a zistenie individuálneho označenia; ak zviera nie je individuálne označené, po príjme sa bezodkladne individuálne označí mikročipom okrem spoločenského zvieraťa, o ktorom veterinárny lekár rozhodne, že bude usmrtené zo zdravotných dôvodov, a v prípade potreby sa individuálne umiestni do chovného priestoru, ktorý sa označí spôsobom vylučujúcim zámenu, a to až do času jeho úhynu, usmrtenia alebo odoslania z karanténnej stanice,
d) potvrdenie o prevzatí spoločenského zvieraťa s jeho identifikáciou,
e) opis zdravotného stavu a hmotnosť zvieraťa v čase príjmu do karanténnej stanice,
f) vykonanie preventívnych opatrení potrebných na predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka a ďalšie vykonané veterinárne úkony,
g) výsledky vyšetrení a testov potrebných na vylúčenie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka,
h) dátum úhynu, usmrtenia alebo dátum odoslania zvieraťa po vylúčení možnosti prenosu choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka,
i) podpisom a odtlačkom pečiatky veterinárneho lekára potvrdené zistenie individuálneho označenia zvieraťa a vykonanie úkonu uvedeného v písmenách e) až h).

Čo vyžaduje zmluva medzi mestom a asanačnou (odchytovou) službou?:
Mesto v zmluve od odchytovej služby (ďalej OS) vyžaduje v III/1 –
III/1/e – Viesť evidenciu odchytených psov pomocou kariet s kompletnými údajmi./ foto, rasa, dátum odchytu, miesto nájdenia, spôsob naloženia s nimi

A ako dnes vyzerá evidenčná karta psa v karanténnej stanici v Košiciach ?
Ten červený riadok je evidenčná karta psa a porovnajte si údaje s §9 z vyhlášky (viď vyššie). Obrovský rozdiel ! Úplne chýbajú požiadavky uvedené pod písmenami a,c,e,g a to nehovorím o fotografii psa.

Z danej tabuľky je zaujímavý ešte jeden údaj. Väčšina psov končí u dobrovoľníkov zo Psy ulice, ktorí danú činnosť robia popri zamestnaní a svojich súkromných životoch a na svoju činnosť robia zbierky od ľudí. Im som venoval aj svoj predošlý článok o psíkoch, lebo už musel niekto na to verejne poukázať.

A teraz si predstavte, že by neexistovalo združenie Psy ulice. Kde by končili tie stovky psíkov? V kafilérii? Asi áno, lebo adresa karanténnej stanice nie je nikde zverejnená, nemá ani vlastnú webstránku, kde by mohli ponúkať daných psíkov (toto som od mesta žiadal už v roku 2011) a pritom §9, odsek 10 vyhlášky 123/2008 Z.z. uvádza, že :(10) Karanténna stanica využije všetky dostupné prostriedky na vyhľadanie vlastníka odchyteného túlavého zvieraťa.

Ako môže karanténna stanica využiť všetky dostupné prostriedky, keď nemá nič zverejnené – ani telefón, ani webstránku, ani adresu??? Toto nevadí mestu Košice, primátorovi, poslancom, úradníkom ? Nikomu ?
Čo konkrétne robí samotná karanténna stanica pre umiestnenie daných psíkov?

A ešte pár smutných zaujímavosti z úrovne mesta.

Zákon 39/2007 uvádza:
(9) Ministerstvo a obce zabezpečujú zriadenie alebo prevádzku karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá alebo sa podieľajú na prevádzke karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá.

Zopakujem – obce zabezpečujú zriadenie alebo prevádzku útulkov pre zvieratá…

A ešte jedna.
Písomne som si od mesta vyžiadal zoznam pracovníkov, ktorý môžu kontrolovať karanténnu stanicu v zmysle zmluvy
(IV/odsek 8) Umožniť zamestnancom mesta vykonávať kontrolu evidencie vykonaných služieb, priestorov vyhradených na vykonávanie služieb ustanovených touto zmluvou za účasti zhotoviteľa a objednávateľa. Kontrolu môžu vykonávať určení alebo splnomocnení zamestnanci objednávateľa dohodnutí zmluvnými stranami, pričom k výkonu kontroly musia mať platné povolenie príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice – mesto.

Bolo mi odpísané, že mesto tento údaj nemá právo zverejniť a že moja požiadavka je nad rámec. Čiže ak sa chcete na úrovni mesta stretnúť s niekym, kto bol v danom zariadení, tak Vám to mesto nezverejní. Toto nechávam už bez komentára, len poviem, že to považujem za absurdné zo strany mesta.

Riešenie:
Mesto Košice musí konečne do zmluvy zapracovať požiadavky vyhlášky a mám za to, že pri výkonne služieb pre mesto nebola zo strany dodávateľa dodržaná daná vyhláška a jeho konanie nebolo 10 rokov v súlade s danou vyhláškou……………..a mestu Košice to očividne nevadilo a nevadí.

Aby sa psíkom/zvieratám po odchytení ponúkla šanca na záchranu, musia sa urobiť nasledovné opatrenia:
a, zverejňovať kartu psíka aj s fotografiami na webe, ktorý bude napĺňať odchytová služba (bude zároveň slúžiť ako evidencia psov pre karanténnu), ale bude umiestnená na serveri mesta Košice. Môže sa stať, že sa zmení odchytová služba a preto by údaje mali byť na serveri mesta Košice, aby sa zachovali po výmene dodávateľa odchytových/karanténnych služieb
b, začleniť do systému (rozpočtu) mesta Košice aj košické útulky a občianske združenia hľadajúce nový domov pre psov/zvieratá

Otázka na záver:
Kontrolu nad karanténnymi stanicami vykonáva Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice mesto . Je podozrenie, že košická karanténna stanica 10 rokov nevedie karty psov v zmysle vyhlášky 123/2008 Z.z., tak potom je tu otázka, čo kontroluje a či vôbec kontroluje dané zariadenie. Vyžiadal som si od RVPS zápisnice z kontrol v danom zariadení za posledné 2 roky. Som zvedavý na toto čítanie, lebo isto bude zaujímavé :/ Nebojte, aj tie zverejním, lebo vďaka zverejňovaniu sa stále dozvedám nové a nové informácie a nie je to žiadna sláva…


Právne predpisy použité v článku – plné znenia:

Zákon 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
Vyhláška č. 123/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s