Mesto Košice sa okolo odchytených psíkov riadi heslom – zatĺkať, zatĺkať a zatĺkať… Prokuratúra ich asi preberie…

Ja sa vážne divím mestu Košice s ktorým si dopisujem už nejaký ten čas, že ich stále baví táto hra utajiť takmer všetko. Prečo? Boja sa priznať, že roky tejto otázke nevenovali pozornosť? Že je okolo psíkov veľa otáznikov, veľa podozrení, formálne kontroly aj zo strany mesta utrhnuté od reality a evidenčný bordel?
Nakoľko je stav okolo psíkov zo strany mesta niekoľko rokov mimo právneho rámca na úkor psíkov a asi najmä z dôvodu veľkého pochybenia zo strany mesta a pravdepodobne aj zo strany štátu (som si takmer na 100% tým istý) ako kontrolného orgánu, rozhodol som sa celú vec postúpiť na prokuratúru a príslušné ministerstvo, pod ktoré spadá štátna veterinárna a potravinová správa.

A teraz si prečítajte odpovede mesta Košice, ktoré je platené z našich daní a ktoré  má  slúžiť  občanom  a  komunikovať s nimi slušne a otvorene. Veď politici nám dnes tvrdia, že  chcú  počuť  naše  názory  a  návrhy, že  sú  otvorení  diskusiám s občanmi a iné bla bla bla.

Tak a poďme ku konkrétnym otázkam:

Pýtal som sa na mená pracovníkov, ktorí majú v pracovnej náplni vykonávanie kontrol v karanténe s odchytenými psíkmi (náplne pracovníkov sú aj na webe mesta Košice)
Odpoveď: …že nemôžem dostať mená zamestnancov, ktorý sa vyjadrovali k zmluve…
Potom som si opýtal záznam z kontroly v asanačnom zariadení. Mesto mi poslalo len predpripravené tlačivá Záznamov z 2 kontrol. Závery, čuduje sa svete, boli úplne rovnaké a samozrejme že bez mien ľudí, ktorí vykonali kontroly. Tak som mesto opätovne požiadal o fotokópie Záznamov/protokolov z kontrol (stále čakám)

Dovolil som sa opýtať na presnú adresu kotercov s odchytenými psíkmi.
Namiesto presnej adresy mi poslali odkaz na webstránku, kde si to mám nájsť. Nemala by byť ale presná adresa na zmluve medzi mestom a asanačnou firmou? Mala, ale nie je. Ja viem od danej webstránke a aj adrese, ale chcel som ju dostať od mesta. A viete prečo? Lebo nájsť koterce je priam nemožné. Majú byť na Južnej triede 66. Každá prevádzka musí byť podľa zákona riadne označená. Musí. Ale v prípade karantény pre psov to tak nie je. Žeby si toto kontrolóri mesta a štátu nevšimli za tie roky ?  Je to doslova utajená prevádzka ako všetky odpovede z mesta

Toto je budova, kde sú umiestnení odchytení psíkovia – žiadne označenie na budove karantény
Neviditeľné fotografie:
Firma je povinná zasielať mestu fotografie odchytených zvierat. Chcel by som vedieť, čo z nich pracovníci mesta vyčítajú.
Z čoho sa skladá suma 7300 EUR?
Mesto Košice mesačne za dané služby platí firme 7300 EUR. Preto som sa opýtal, na základe akých výpočtov prišlo mesto na sumu 7300 EUR. Som si istý, že firma, keď sa uchádzala o danú zákazku na 2 roky, predložila mestu aj výpočet predpokladaných nákladov, na základe ktorých sa dopracovala k cene.

Vyhláška 123/2008 Z.z. jasne určuje, aké údaje má karta – evidencia psa obsahovať. Nakoľko to, čo mi zaslalo mesto Košice (akože kartu), bolo na hony vzdialené vyhláške, požiadal som mesto opätovne o zaslanie kariet psov s údajmi, ktoré vyžaduje vyhláška.

Toto vyžaduje vyhláška:

(9) Karanténna stanica vedie evidenciu o prijatých, usmrtených a odoslaných odchytených túlavých zvieratách a o zvieratách narodených odchyteným túlavým zvieratám po ich prijatí do karanténnej stanice. Táto evidencia, vedená spôsobom vylučujúcim odstraňovanie alebo zmenu údajov bez možnosti zistenia, je uchovávaná počas dvoch rokov a zahŕňa
a) poradové číslo záznamu,
b) dátum príjmu a miesto odchytu túlavého zvieraťa,
c) identifikáciu prijatého odchyteného túlavého zvieraťa, za ktorú sa považuje určenie druhu zvieraťa, plemennej príslušnosti, ak je to možné, opisu exteriéru zvieraťa a zistenie individuálneho označenia; ak zviera nie je individuálne označené, po príjme sa bezodkladne individuálne označí mikročipom okrem spoločenského zvieraťa, o ktorom veterinárny lekár rozhodne, že bude usmrtené zo zdravotných dôvodov, a v prípade potreby sa individuálne umiestni do chovného priestoru, ktorý sa označí spôsobom vylučujúcim zámenu, a to až do času jeho úhynu, usmrtenia alebo odoslania z karanténnej stanice,
d) potvrdenie o prevzatí spoločenského zvieraťa s jeho identifikáciou,
e) opis zdravotného stavu a hmotnosť zvieraťa v čase príjmu do karanténnej stanice,
f) vykonanie preventívnych opatrení potrebných na predchádzanie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka a ďalšie vykonané veterinárne úkony,
g) výsledky vyšetrení a testov potrebných na vylúčenie choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka,
h) dátum úhynu, usmrtenia alebo dátum odoslania zvieraťa po vylúčení možnosti prenosu choroby prenosnej na iné zviera alebo na človeka,
i) podpisom a odtlačkom pečiatky veterinárneho lekára potvrdené zistenie individuálneho označenia zvieraťa a vykonanie úkonu uvedeného v písmenách e) až h).

A toto je odpoveď mesta – bod 3 – : “Poskytnutie by bolo porušením zákona” Toto vážne nepotrebuje komentár.
Tú istú odpoveď napísalo mesto aj pri otázke, že aké dostupné prostriedky využíva karanténna stanica… viď bod 4, čo tiež nepotrebuje ďalší komentár.

Všetci hovoria, že radi privítajú návrhy od občanov, že úrad je tu pre občanov atď. A keď pošlete konkrétnu žiadosť, dostanete odpoveď ako z knižnice strany SMER :/

ČČím ďalej tým viac dochádzam k záveru, že tu neskutočne niečo smrdí. Smrdí tu všetko. Mesto Košice ako zmluvný partner, štát ako odborný dozor a aj samotná firma, ktorá u mňa profesionálne totálne prepadla z odborného hľadiska, nakoľko na jej čele je MVDr.


Moje články a snahy o riešenia okolo psíkov v Košiciach:

Pomôžte svojimi návrhmi odchyteným psíkom kvalitnou zmluvou medzi mestom Košice a karanténnou stanicou.

Zastaví sa konečne dlhoročné zanedbávenie okolo odchytených psíkov v Košiciach? Zmeňme to! 

Aké podklady som od mesta Košice vyžiadal pri nakladaní s odchytenými psíkmi v Košiciach ?

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s