Poslanci mesta rozhodli, no stavebný úrad Košice to zmenil, lebo si to asi želá investor…

Článok je pokračovaním predchádzajúceho článku o rozhodnutiach stavebného úradu mesta Košice k investícii na Považskej 40. Za dané rozhodnutia SÚ by mali byť vyvodené aj personálne dôsledky, lebo takto úrad nemôže fungovať. Škoda, že mestských poslancov toto nezaujíma a tak sa z väčšiny z nich stávajú len hlasovací pajáci, ktorých uznesenia nikoho nezaujímajú a nikto nerešpektujú…
Alebo?

Pravidlá pri rozvoji mesta a jeho lokalít (územný plán, dopravné a záväzné regulatívy) určujú poslanci mesta hlasovaním, ktorí ich schvaľujú po niekoľkomesačnej odbornej diskusii a stanoviskách komisií, verejnosti, odborných útvarov a pracovníkov. Poslanci na záver odborného kolotoča príjmu uznesenie (hlasovaním), ktoré podpíše primátor a tým sa stáva záväzné ….. aj pre pracovníkov stavebného úradu mesta Košice, ale aj pre riaditeľa magistrátu a primátora. Takto sa to udialo aj okolo Považskej 40 v Košiciach na Západe. I napriek tomu stavebný úrad a mesto Košice vydávajú rozhodnutia v rozpore s kde čím (aj s podpismi primátora mesta (SMER) a riaditeľa magistrátu (SMER) ………….lebo si to tak asi želá investor.

Veď posúďte sami:

1, Nadmorská výška max.265 m.n.m.:
Poslanci mesta rozhodli, že budova na Považskej 40 ma mať maximálne 265 m.n.m. z dôvodu leteckého ochranného pásma na základe “nekompromisného a striktného” odborného stanoviska Dopravného úrad – viď predchádzajúci článok
Stavebný úrad Košice ale požiadal Dopravný úrad o VÝNIMKU a to zmenu výšky, lebo investor si to tak želá, pritom SÚ mesta Košice je POVINNÝ sa riadiť pri svojej činnosti uzneseniami poslancov, územným plánom a záväznými regulatívami. Preto o výnimku žiadať nemal.
Vážne by ma zaujímali tie „vážne“ dôvody, na základe ktorých stavebný úrad žiadal a Dopravný úrad súhlasil s VÝNIMKOU. Výnimky sa vždy dávali z vážnych dôvodov a ja by som veľmi rád vedel, akú hodnotu má ten vážny dôvod, že úradníci zmäkli až na výnimku. Dúfam, že to nie sú žiadne korupčné, ale len vysoko odborné dôvody…

2, Križovatka Laborecká-Považská so 4 ľavými pruhmi:
Poslanci mesta rozhodli, na základe odporúčania odborníkov, že križovatka Laborecká-Považská (tvar kríža) pri budove má mať 4 ľavé odbočovacie pruhy. SÚ Košice ale rozhodol, že stačí len jeden odbočovací pruh, aj keď schváleniu materiálov poslancami mesta predchádzali odborné diskusie a posudky. Ale investor si to asi želá inak a tak niekto na úrade na základe politického požehnania opäť rozhodol v rozpore s tým, čo schválili poslanci mesta – viď posledný odstavec v prílohe

3, 9 nadzemných podlaží namiesto 8, aj keď nemajú kde parkovať:
Investor sa rozhodol, že si vybuduje nad 8. pochodím deviate ako ustupujúce podlažie, aj keď Dopravný úrad trval na dodržaní 8 poschodí a to aj napriek tomu, že má nedostatok parkovacích miest. Tie sa rozhodol vybudovať na frekventovanej Považskej ulici a to ako kolmé státia na vegetačných tvárniciach. Stavebný úrad sa odvoláva na Slov. techn.normu (STN). Čo ale hovorí STN pri kolmých státiach? Použijem opis pripomienky odborníka pri projektovaní kolmých státí pre toho istého investora a pre ten istý úrad pri ich výstavbe na Laboreckej ulici (čiže hneď vedľa Považskej ). Úrad však stanovisko/pripomienky odborníka odignoroval. Urobí to aj na Považskej ?

Stanovisko/pripomienky odborníka na kolmé státia v zmysle STN a vegetačné tvárnice:STN hovorí, že vhodné je to tam, kde je nízka intenzita dopravy, čo prípad Považskej nie je. Taktiež namieta voči použitiu vegetačných tvárnic, čo SÚ, čiže úradníkov, tiež nezaujímalo a nezaujíma.
Apropo, oficiálna žiadosť investora má názov: Nadstavba, …….“ Ustupujúce podlažie nie ja ale nadstavba… Ale ako vidno, odborníkom na stavebnom úrade ani toto nevadí. Ale vážne – bude to nadstavba či ustupujúce podlažie?

5, Likvidácia zelene:
Úradníci vo všetkých materiáloch píšu o ochrane zelene atď. A výsledok? 26 parkovacích miest sa ide vybudovať na úkor zeleného pásu trávy.

6, Aj mesto Košice ignoruje mestských poslancov a platné predpisy:
Na prvej strane stanoviska Magistrátu mesta Košice sa píše o tom, čo je schválené a platné, že všetko musí parkovať vo vnútri bloku a že križovatka má mať 4 ľavé odbočovacie pruhy
No hneď na druhej strane toho istého rozhodnutia to však neguje. Na tretej strane je podpis riaditeľa magistrátu súdruha Lazúra (SMER)
7, Stĺpy verejného osvetlenie medzi zaparkovanými autami je košický unikát:
Kompetentní súhlasia s tým, aby stĺpy verejného osvetlenia boli ponechané na pôvodných miestach, čiže medzi autami v oblasti ich zadnej časti, čo bude spôsobovať veľké problémy a kolízie pri vycúvaní áut. Mesto sa rozhodlo, že investorovi opäť ušetrí eurá, aby nemusel prekladať verejné osvetlenie medzi chodník a cestu. Veď načo, však? Investor to iste ocení…

8, 460 miest v CO kryte namiesto 582:
Podľa prepočtov by mal parkovací dom vytvoriť podmienky CO krytu pre 582 osôb. V rozhodnutí stavebného úradu sa píše stále len o 460 osobách. To aj pri tomto prepočte sa úrad tvári, že nevie počítať, aby investorovi nevznikli prípadne ďalšie výdavky?

9, Stavebný úrad (najmä niektoré úradníčky) a investor majú k sebe veľmi blízko a majú nadpriemerne nadštandartné vzťahy. Dňa 05.02.2016 (piatok) podáva investor žiadosť a už 10.02.2016, čiže v stredu, mu stavebný úrad Košice píše rozhodnutie. To je rýchlosť !!! A vy občania, koľko týždňov čakáte na rozhodnutia či stanoviská od mesta Košice? Tiež 3-4 pracovné dni ?
9, Parkovací dom bez svetelnej (svetlotechnický posudok) štúdie:
Investor plánuje výstavbu 3 vrstvového parkovacie domu. Autá pri výjazde na najvyššie poschodie (strechu) a pri pohybe na streche budú reflektormi osvetlovať okolie, ktoré bude tvorené bytmi. Na rokovaní 31.10.2017 sme sa investora pýtali, či dal vypracovať štúdiu dopadu svetiel áut na okolité byty. Projektant povedal že nie a povedal k tomu pár všeobecných fráz a že to nie je problém. Úradníčka stavebného úradu, ktorá rokovanie viedla, to nepovažovala za dôležité. Onej dámy som sa 3x na rokovaní opýtal, či je hovorkyňa investora alebo nezávislá odborníčka stavebného úradu… Čiže nikoho nezaujímajú reflektory áut, ale ani tienenie parkovacieho domu bytom na prízemí a prvom poschodí. Základ je postaviť parkovací dom a rozpredať ho čo najskôr…

Čiže, komu naozaj slúži stavebný úrad mesta Košice, riaditeľ magistrátu a primátor mesta?
Investorom, politikom, zákonom či poslancom?
Názor si urobte sami…

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s