Žiadosť o stiahnutie bodu č.34 z rokovania MZ zaslaná primátorovi mesta Košice.

                                                                                  Vážený pán primátor mesta Košice
MUDr. Richard Raši
Tr. SNP 48/A

Vec: Žiadosť o stiahnutie bodu č.34 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa         13.06.2016.

Dňa 13.06.2016 má rokovať Mestské zastupiteľstvo v Košiciach. V programe, ktorý predkladáte poslancom pán primátor, je aj bod 34 – Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom vybudovania parkovacích miest a chodníkov k obytnému domu Galéria City 2 na Považskej ulici pre Domov Terasa, s.r.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Firma Domov Terasa s.r.o. podľa uznesení Mestského zastupiteľstva z roku 2014

si má svoje parkovacie požiadavky riešiť na Považskej 40 vo vnútroblokom priestore a to na základe návrhov, ktoré ste Vy predložil poslancom na schválenie a ktoré ste aj po ich schválení poslancami podpísal. Jedná sa o záväzné regulatívy a aj zmeny územného plánu – Zmeny a doplnky č.2 Regulačný plán Obvodového centra Košice – Terasa.

V záväznej časti – časť dopravné regulatívy – je jasne uvedené, poslancami schválené a Vami podpísané: Plochy statickej dopravy realizovať vo vnútri územného bloku pre jestvujúce a navrhované objekty bývania a občianskej vybavenosti podľa ukazovateľov STN 73 6110 v zmysle platných zmien STN, pre konkrétne definované kapacity účelových jednotiek celého územného bloku.“

Daný prenájom nie je vôbec hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o zákonnú povinnosť investora vyriešiť si svoje parkovacie miesta podľa STN na „svojom“ území.

Dané parkovisko je od Galéria city vzdialené 350-400 metrov na poslednej zelenej ploche na Luniku I. Pred mesiacom obyvatelia Považskej 1 odmietli výstavbu 25-miestneho parkoviska pred blokom a teraz Vy navrhujete im postaviť za blokom 138-miestne obrovské parkovisko a to v rozpore so všetkými platnými uzneseniami a záväznými regulatívami.

Na základe vyššie spomenutého Vás chcem požiadať o stiahnutie daného bodu
z rokovania zastupiteľstva a taktiež Vás žiadam, aby ste stáli a trvali na realizácií uznesení, ktoré ste Vy osobne ako primátor mesta podpísali a uviedli tým do platnosti.

Vďaka

Zdenko Lipták
Košice, (odoslané) 10.06.12016                                                           občan mesta Košice

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s