List od obyvateľky Lunika I poslancov-politikov Západu nezaujal.

     V máji 2014 dostali všetci poslanci MČ Košice Západ, vrátane mňa, list od obyvateľky Lunika I, v ktorom sa obrátila na poslancov s problematikou parkovania v okolí jej bloku a zároveň upozornila na zlé či nedostatočné dopravné značenie pri benzínovej pumpe na Luniku I.      Ja som si jej list prečítal a počkal som si 60 dní, kto sa jej…

Stretnutie s občanmi k parkovaniu na Luniku I.

     Na úvod by som sa chcel poďakovať tým občanom, ktorí písomne a konštruktívne  zareagovali na moju výzvu / list ohľadom riešenia parkovania na Luniku I. Nakoľko chcem, aby uvedené stretnutie bolo dobre pripravené, rozhodol som sa ho preložiť na budúci týždeň (cca 22.07.2014 v utorok).      Pozvánku obdržíte spätne na e-mail (najneskôr do 18.07.2014),…

Ako by som riešil parkovanie na Luniku I ?

     Na úvod chcem povedať, že vždy sa snažím byť zástancom systémových riešení a opatrení. Ak sa mi stráca benzín z nádrže, tak nebudem dolievať benzín, ale urobím systémové opatrenia – opravím hadičky, tesnenia a nádrž. V otázke parkovania na Luniku I mám pocit, že sa stále dolieva benzín namiesto systémových opatrení, čiže sa budujú…

Pozvánka pre občanov Lunika I v MČ Košice Západ a okolia + videokomentár

  Dobrý deň.      Takmer 1000 domácnosti na Luniku I na Terase našlo vo svojej schránke pozvánku na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice Západ a to na utorok 24.06.2014 v priestoroch miestneho úradu na 1.poschodí. K pozvánke, ktorá je v tomto článku zverejnená – viď nižšie, som si dovolil nahrať videokomentár (neupravený pre krátkosť času),…