Dovoľujem si Vám predložiť odpočet mojej práce za roky 2010-2014.

      Na úvod chcem povedať, že v roku 2010 mi na zvolenie za poslanca MČ Košice Západ chýbalo 13 hlasov, čiže som sa stal prvý náhradník pod čiarou. V marci 2014 stratila mandát jedna poslankyňa Západu (odsťahovala sa) a ja som nastúpil na jej miesto, čiže som sa stal riadnym poslancom MČ Košice Západ. To, že do marca 2014 som nebol poslancom však takmer vôbec nemalo vplyv na moju činnosť a prácu ako občana – aktivistu  zaujímajúceho sa o veci verejné. Je jasné, že keby som získal tých 13 hlasov, mnohé veci na Západe by sa dali riešiť rýchlejšie.

letak_2010

     Pred 4 rokmi sa distribuoval do (nie všetkých) schránok môj leták – viď foto vyššie, kde som naznačil moje ciele, aj keď život za tie 4 roky priniesol oveľa viac problémov a riešení, o ktorých sa nám v roku 2010 ani nesnívalo, nakoľko ich priniesol život, chúťky investorov a krivé úmysly politikov z politických strán (Aupark, hotel v Barci, EHMK, Považská 40, asociáli v asanačnom pásme  a iné…)

Tak poďme pekne po bodoch 🙂

Mestská polícia.
Smutne musím konštatovať, že za tie 4 roky nenastal podľa mňa posun v POSLANÍ a aj činnosti mestskej polície. Aj keď musím priznať, že s ich riadiacimi pracovníkmi mám korektné vzťahy, som toho názoru MsP ako celkom má ešte čo vylepšovať. Absolvoval som X stretnutí s nimi ohľadom parkovania, či pri riešení asanačného pásma. Stále postrádam z ich strany väčšiu iniciatívu pri doťahovaní vecí. Príklad – na príblokovom parkovisku parkujú taxíky. Taxislužba, aby dostala licenciu, musí dokladovať štátnej dopravnej polícii, kde konkrétne má miesta pre taxíky počas služby a aj po službe. To znamená, že môžu parkovať len na mieste určenom v licencii. I napriek tomu parkujú úplne inde, pri bloku, pod oknami bytov, s naštartovanými motormi a zapnutými vysielačkami, robia bordel, hluk a vulgárne slová. Mestská polícia nie je schopná či ochotná vykonať nápravu v prospech občanov. Toto sa nemôže diať ! Načo je nám potom nečinná MsP ?

Prechody pre chodcov.
Som toho názoru, že prechody pre chodcov by mali byť plynulé a bezpečné. Ak nie sú plynulé, nie sú ani bezpečné. Tr.SNP je krásnou ukážkou takýchto nebezpečných prechodov.

   Dňa 28.04.2012 sme vypracovali video, kde sme chceli názorne ukázať pracovníkom Magistrátu mestu Košice u odd.dopravy, že semafóry sú zle nastavené (viď video) a aj to, že časové frekvencie prejazdov áut od Steelarény smerom na KVP a opačne na križovatke pri bielom dome. Smerom na KVP bolo 9 sek. a z KVP 25 sek., čo má viazanosť aj na samotné časové intervaly pre chodcov.
Semafóry  – križovatka Tr.SNP x Toryská

Je smutné a zarážajúce, že pracovníci MMM na našu iniciatívu vôbec nereagovali. Sústavne kritizovanie však prinieslo malý posun – intervaly pre chodcov sa predĺžili ale
i tak nezabezpečujú plynulý prechod najmä pre starších ľudí a rodiny s deťmi – viď foto

IMG_1537_prechod

1000 stromov za jeden rok
Stromy to majú v Košiciach a aj na Terase ťažké. Jedno je isté, že ich bude stále menej a menej. V tejto dome sme žiadali, aby mesto zverejňovalo žiadosti o výruby stromov na internete čo sa neskôr stalo aj realitou – http://www.kosice.sk/article_type.php?id=5

   V rokoch 2011 a  2012 sme bojovali za záchranu celého parčíka kde rastie cca 65 stromov, ktorý mal byť podľa návrhu zastavaný 2-6. poschodovou budovou, vďaka navrhovanej zmene územného plánu. Aktivisti + 600 obyvateľov okolitých Lunikov sa dali dokopy a park ostal našťastie parkom. Politikov (členov politických strán, z ktorých dnes sú viacerí v SIETi) a poslancov Západ toto absolútne nezaujímalo. Tak ako predošlé návrhy zmien. Viac v článku – https://zdenkoliptak.com/2014/09/12/ako-sme-v-roku-2012-s-obcanmi-terasy-zachranili-park/
V tomto prípade prvýkrat poslanci Západu prijali uznesenia k navrhovaným územného plánu aj keď už v závere procesu a pod tlakom 600 ľudí. Ináč by si to ani nevšimli 😦
IMG_4692
http://kosice.korzar.sme.sk/c/6136494/kosicania-protestovali-proti-zmene-na-terase.html

Psy, dane a exkrementy.
Na úvod musím povedať, že počet majiteľov psíkov, ktorí zbierajú po svojich miláčikoch sa zvyšuje. I napriek tomu situáciu považujem za vážnu a tu by mala MsP naozaj pritvrdiť. Ide predsa o zdravie najmä našich detí. Želal som si začať budovať prekážky pre psíkov na sídlisku (nad pohotovosťou) , čo sa pomaly začína realizovať, čo ma osobne teší.

Asociáli a bezdomovci.
Problematika večne aktuálna a stále neriešená k spokojnosti obyvateľov. Vyhrotila sa najmä po búraní blokov na Luniku IX, nakoľko mnohí z nich sa presunuli práve na Terasu a to do asanačného pásma a okolia. Ak by sa daná plocha častejšie kosila (prebývajú vo vysokých porastoch) minimalizovala by sa plocha ich výskytu. Veľký počet sa ich nachádza aj v krajnom dome na Stokraskovej ulici v jednom rodinnom dome. Keď som bol na úrade MČ a aj na mestskej polícii, tak som počul tú istú výhovorku, že prečo nemôžu konať. No preto, že vraj nevedia zistiť mená dedičov majiteľky domu. Danú výhovorku som považoval za smiešnu. Preto som im na druhý deň doniesol mená a adresy 2 dedičov. Nechápavo pozerali a pýtali sa ma, že odkiaľ to mám. A tak mohli začať konať. Je to dlhší proces, lebo sú na majetku 4 exekúcie a v dome býva cca 40 ľudí aj s malými deťmi, aj keď je daný dom podľa mňa z hygienického a aj statického hľadiska neobývateľný. K tomu poviem obrazne len toľko – problémy čiernych treba začať riešiť u bielych. Čiže úrady sa musia konečne rozhýbať.
IMG_1791

Vaše dane a poplatky.
Navrhoval som a aj bude žiadať, ak budem zvolený za mestského poslanca, aby sa pri každej investičnej akcii, ktorá je financovaná na dlhy automaticky zverejňovala aj dlhová tabuľka. Po EHMK je toto viac ako aktuálne. Súčasné vedenie mesta sa chváli, čo sa všetko realizovalo, len stále „zabúda“ povedať aj B. Akým tempom vďaka tomu narastá dlh mesta Košice, ktoré sa aj vďaka EHMK zadlžuje a ešte aj bude. A niekto tieto dlhy musí splatiť…

   Ďalej som žiadal zverejňovanie zmlúv, faktúr a výber dodávateľov výberovým konaním (ktoré sa ale zneužíva najmä politikmi). Vďaka vláde I.Radičovej sa toto uzákonilo a tak je mesto dnes povinné toto zvereňovať – http://e-samosprava.kosice.sk/Zverejnenie/Dokumenty.aspx

Dôchodcovia.
Nakoľko som mandát poslanca začal vykonávať až neskôr, nevedel som daný proces ovplyvniť. Verím, že v roku 2015 to už bude iné – v prospech dôchodcov…

Oznamy pre verejnosť.
Ak politici chcú urobiť nejaký podfuk, tak najlepšie je vytvoriť časovú tieseň, alebo to oznámiť tak, aby si to nikto nevšimol. Ten NIKTO je samozrejme najmä občan. Dialo sa to za vlády KDH a SDKU a aj za vlády SMERu v Košiciach. Preto som ešte v roku 2010 vypracoval návrh uznesenia pre poslancov mesta, aby mesto bolo povinné dôležité zverejňovať oznamy pre občanov minimálne 15 dni pre konaním. Tu je môj článok na danú tému – http://zdenkoliptak.blog.sme.sk/c/246670/V-Kosiciach-zacne-platit-15-dnova-oznamovacia-povinnost.html.
Som toho názoru, že ani samotný občasník Terasa neplní riadne svoju informačnú povinnosť, nakoľko informuje najmä o tom čo bolo a nie čo bude – napríklad rokovania zastupiteľstva s programom či termíny verejných prerokovaní… Politici asi veľmi nechcú, aby občania chodili na takéto rokovania.


Nové mestské centrum
, čiže asanačné pásmo.
Veľmi lukratívna lokalita, o ktorú prejavujú individuálny záujme niektorí mestskí politici, ktorí v danej lokalite skupujú pozemky a ktorí samotní nemajú zatiaľ záujem, aby sa dané územie riešilo. Budú ho mať až vtedy, keď skúpia čo najviac pozemkov a potom politici presadia svoje záujmy a mám obavy, že opäť na úkor obyvateľov Terasy, tak , ako sa o to snažili X-krát…

mapa03
Na poslednom rokovaní v roku 2014 schválil aj mestský a aj miestny parlament materiál
o tom, že sa majú začať prípravy a odpredaj mestských pozemkov a skupovanie víťazom súťaže. Žiadal som poslancov na Západe, aby to neschvaľovali a nechali tento materiál na nový parlament. Jeden mi na to povedal, že by sme to mali schváliť, aby sme vyslali občanom pred voľbami signál. Čiže sa prijalo krásne politicko-populistické uznesenie, ktoré i tak nič nezmení, lebo nový parlament pokiaľ nezvolí členov komisie, i tak sa nič nebude diať. Ale signál bo vyslaný…

Zimná údržba a chodníky.
Tak tu nastala konečne zmena. Malá, ale podstatná. V zime keď nasneží, tak sú malým traktorom čistené hlavné ťahy chodníkov, čo sa doposiaľ nerobilo a najmä starí ľudia mali obrovské problémy. Čiže trend je dobrý a ešte je potrebné udržať prechodnosť cez cesty a bude to ako tak v poriadku.

Parkovanie.
Večný problém v Košiciach, nakoľko politici nemajú odvahu na veľké systémové riešenia
a tým sú parkovacie domy a záchytné parkoviská. Ja osobne som proti sústavnému zaberaniu zelených plôch pre stále nové a nové parkoviská, ktoré aj tak situáciu neriešia, len zmierňujú. Alebo toto začneme riešiť až vtedy, keď bude celá Terasa vyasfaltovaná?

Mládež, Átrium klub a koncerty.
Mojim snom je stále vrámci prebudovania fontány na Luniku I, vybudovať tam malé kryté pódium, kde si v sobotu o piatej bude môcť prísť zahrať kto bude mať záujem. Ľudia budú posedávať vôkol, popíjať kávičku a počúvať peknú živú muziku.
V roku 2013 som sa spolu s mladými ľudmi, ktorí cvičili na Terase na starých socialistických prašiakoch dal dokopy. Oslovil som ich, nakoľko mi to nedalo pokoj. Požiadal som ich, aby mi vypracovali materiál – kto sú, čo cvičia, kto to na Slovensku vyrába a podobne. Potom som ich pripravil, nakoľko som zariadil, aby s daným materiálom mohli vystúpiť na Komisii športu MČ Košice Západ. Vystúpili a materiál
a zámer vybudovať niečo podobné na Terase obhájili a ja pevne verím, že v rokoch 2015-2016 sa workouté ihrisko na Terase stane realitou.

Školské ihriská sprístupniť všetkým.
Daný bod je žiaľbohu stále aktuálny, ale je už viacero ľudí „z politiky“ ktorí presadzujú to isté. Pevne verím, že v roku 2015 to konečne dotiahneme do zdárneho konca.

Toto je stručný prehľad – odpočet toho, čo som pred 4 rokmi sľúbil zrealizovať, ak by som bol zvolený. Veci som realizoval a stále realizujem už takmer 20 rokov a to bez toho, či som alebo nie som poslancom. Keby som ním bol, mnohé veci by išli rýchlejšie.

Všetko je ale vo vašich rukách – jedná o hlasovací lístok a ktoré meno na ňom vyznačíte. Ak sa budete rozhodovať v mojom prípade, tak ma prosím posudzujte podľa toho, čo som urobil, lebo dnes vám opäť takmer všetci všetko sľubujú. Je ale strašne málo tých, čo už niečo urobili, aj keď všetci mohli, lebo na to, aby ste konali v prospech komunity nemusíte byť poslancom, aj keď s poslaneckým mandátom od občana sa veci realizujú ľahšie. Ak ste sa až tu dočítali, tak ja Vám ďakujem veľmi pekne a vážim si vás čas.

Ak chcete so mnou komunikovať, tak ma takmer denne nájdete na mojej Facebookovej stránke, kde riešime rôzne veci verejné – https://www.facebook.com/zdenkoliptak.kosice

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s