Návrh doplnku Štatútu mesta Košice – informovanie občanov a poslancov mestských častí.

V pondelok 24.04.2017 bude rokovať Mestské zastupiteľstvo v Košiciach (košický parlament). Okrem iného, bude prejednávať v bode 3 aj Štatút mesta Košice.
Preto som si dovolil zaslať všetkým poslancom mesta Košice návrh doplnku k §17. Súčasťou písomného návrhu je aj video s odôvodnením, prečo daný návrh prekladám.


List zaslaný e-mailom všetkým poslancom mesta Košice dňa 22.04.2017.

(Ak by boli materiály či návrhy zverejňované mestom Košice skôr, aj daná komunikácia by mohla prebehnúť oveľa skôr).

Poslankyne a poslanci
Mestského zastupiteľstva Košice
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Vážená pani poslankyňa, pán poslanec Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

Dovoľujem si Vám zaslať občiansky návrh doplnenia štatútu mesta Košice, ktorý bol prejednaný aj v Legislatívno-právnej komisii Mestského zastupiteľstva v Košiciach.
Na rokovaní nebol odmietnutý ako myšlienka a dohodlo sa, že sa ešte dopracuje/doladí a o 2-3 dni sa upravený zašle predsedovi komisie pánovi Kaiferovi, čo sa aj stalo.
Taktiež si ho dovoľujem zaslať aj Vám so žiadosťou o jeho podporu a to vašim hlasovaním “za” dňa 24.04.2017.

Daný návrh si osvojil váš kolega, poslanec mestského zastupiteľstva Ján Dečo, ktorý ho aj na zastupiteľstve navrhne, za čo mu aj týmto ďakujem.

Návrh:

V § 17 ods. 3 sa pôvodný návrh označí ako písmeno “a” a tento uvedený návrh sa označí písmenom “b”, ktorý znie:

“Mestské časti zverejňujú na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle oznamy a pozvánky mesta určené verejnosti, ktoré sa vzťahujú na príslušnú mestskú časť a to najmä návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta, návrh rozpočtu mesta, program zasadnutia mestského zastupiteľstva, verejné prerokovania k územného plánu, parkovacej politike a verejné diskusie či prednášky o ďalšom rozvoji mesta.
Mesto bez zbytočného odkladu oznámi mestským častiam dané informácie a tie ich bez zbytočného odkladu zverejnia.”.

Odôvodnenie:

Mesto Košice je ich organizátor a ich príprava a aj priebeh ide na úkor mesta Košice (finančný a aj personálny), aj keď sa týkajú mestských častí. Dané body sa týkajú aj verejnosti a aj miestnych poslancov, ktorí majú právo sa ich aj zúčastňovať a dokonca majú právo aj dávať návrhy či pripomienky. Mnohí obyvatelia považujú webstránky mestskej časti za informačný zdroj, no veľmi často sa stáva, že dané informácie na webstránke MČ nenájdu. Taktiež toto vzájomné informačné prepojenie by uvítali aj samotní poslanci mestských častí, ktorí často postrádajú uvedené informácie.
Jedná sa o zverejňovanie oznamov a pozvánok, nie celých materiálov, čiže pri ozname bude uvedená stručná informácia a pripojená linka na mestskú webstránku, kde sa daný materiál nachádza.
Technicko-softverové zabezpečenie realizácie v dnešnej dobe nie je už žiadnym problémom.

 

Video

 

Vďaka

Zdenko Lipták

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s