Poďakovanie obyvateľom Luniku I za názory a návrhy k problematike parkovania.

     Takmer 2 000 domácnosti na Luniku I obdržalo do schránky moju požiadavku, aby vyjadrili svoj názor, návrhy, ako vylepšiť daný stav.      Dostal som 7 písomných odpovedí, za ktoré veľmi pekne ďakujem. S väčšinou som sa aj osobne stretol, aby sme si prešli v teréne to, čo navrhovali či kritizovali. To, na čom sme…

List od obyvateľky Lunika I poslancov-politikov Západu nezaujal.

     V máji 2014 dostali všetci poslanci MČ Košice Západ, vrátane mňa, list od obyvateľky Lunika I, v ktorom sa obrátila na poslancov s problematikou parkovania v okolí jej bloku a zároveň upozornila na zlé či nedostatočné dopravné značenie pri benzínovej pumpe na Luniku I.      Ja som si jej list prečítal a počkal som si 60 dní, kto sa jej…

Ako by som riešil parkovanie na Luniku I ?

     Na úvod chcem povedať, že vždy sa snažím byť zástancom systémových riešení a opatrení. Ak sa mi stráca benzín z nádrže, tak nebudem dolievať benzín, ale urobím systémové opatrenia – opravím hadičky, tesnenia a nádrž. V otázke parkovania na Luniku I mám pocit, že sa stále dolieva benzín namiesto systémových opatrení, čiže sa budujú…

Poslanci MČ Západ schválili môj návrh k lokalite Považská 40. A nielen to…

Na úvod sa musím priznať, že pred prerokovaním miestneho parlamentu (konal sa 24.06.2014, tu je video z rokovania) som si nebol istý, či 22 poslanci z politických strán (ja som 23. nezávislý a jediný bez politickej príslušnosti) schvália daný bod v programe a to z viacerých dôvodov.       Prvým dôvodom bolo to, že týždeň pred rokovaním sa konala miestna rada,…

Pozvánka pre občanov Lunika I v MČ Košice Západ a okolia + videokomentár

  Dobrý deň.      Takmer 1000 domácnosti na Luniku I na Terase našlo vo svojej schránke pozvánku na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice Západ a to na utorok 24.06.2014 v priestoroch miestneho úradu na 1.poschodí. K pozvánke, ktorá je v tomto článku zverejnená – viď nižšie, som si dovolil nahrať videokomentár (neupravený pre krátkosť času),…

Dva moje body sú navrhnuté v programe rokovania miestneho zastupiteľstva (parlamentu) Košice Západ na 24.06.2014.

     Dňa 24.06.2014 (utorok) o 15,00 hod. sa koná rokovanie miestneho parlamentu, ktorého sa môžu zúčastniť aj občania. Oba body sú v prospech občanov. V prípade ich neschválenia poslancami sa bude jednať o kroky vedúce proti obyvateľom, proti ich právam a k zhoršeniu ich životných podmienok. V návrhu programu (musia ho ešte schváliť poslanci pred…

Čo sme riešili na Komisii komunálneho rozvoja na Západe 14.05.2014.

Dňa 14.05. 2014 sa konala KKR – viď pozvánka nižšie. Na danej komisii sa dohodli 2 podstatné veci, v ktorých som mal prsty.      Tá prvá je tá, že úrad začne poslancom rozposielať informácie o všetkých dôležitých rokovaniach, verejných prerokovaniach, aj keď je vyhlasovateľom mesto Košice, ak dané rokovania sa týkajú územia Terasy. Toto bolo…