Zavádzanie mesta Košice okolo Považskej 40 v Košiciach na úkor ľudí a v rozpore s uzneseniami mestského parlamentu…

O danom materiáli budú mestskí poslanci rokovať 13.06.2016 (pondelok) v bielom dome. Jeho predloženie primátorom mesta Košice považujem za nehoráznosť, nakoľko ignoruje uznesenia mestského zastupiteľstva (parlamentu) a je na úkor verejného priestoru obyvateľov na Luníku I a taktiež v rozpore so schválenými uzneseniami a záväznými regulatívami. Klamstvá, zavádzanie a aj malé podvody pri presadzovaní investičných…

Ako sme v roku 2012 s občanmi Terasy zachránili park.

     Mnohí ľudia si myslia, že prejaviť svoju vôľu nemá význam. Ja stále tvrdím, že má. Keby Slováci a košičania vyjadrovali viac svoj názor verejne, som si istý, že by sme nežili v takom marazme. Ale i tak stále tvrdím, že je to z roka na rok stále o čosi lepšie, čo sa týka občianskej…

Pozvánka pre občanov Lunika I v MČ Košice Západ a okolia + videokomentár

  Dobrý deň.      Takmer 1000 domácnosti na Luniku I na Terase našlo vo svojej schránke pozvánku na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice Západ a to na utorok 24.06.2014 v priestoroch miestneho úradu na 1.poschodí. K pozvánke, ktorá je v tomto článku zverejnená – viď nižšie, som si dovolil nahrať videokomentár (neupravený pre krátkosť času),…