Žiadosť o stiahnutie bodu č.34 z rokovania MZ zaslaná primátorovi mesta Košice.

                                                                                  Vážený pán primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši Tr. SNP 48/A Vec: Žiadosť o stiahnutie bodu č.34 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach dňa         13.06.2016. Dňa 13.06.2016 má rokovať Mestské zastupiteľstvo v Košiciach. V programe, ktorý predkladáte poslancom pán primátor, je aj bod 34 – Prenájom pozemkov v k. ú. Terasa za účelom vybudovania…

Košičania od júna zasponzorujú SMERpozitívne EEI cez rozšírené parkovné na území mesta.

SMER miluje monopoly. V Košiciach firmy prepojené na ľudí zo strany SMER ovládajú monopolné verejné osvetlenie, údajným vlastníkmi monopolného odpadového KOSITU sú Pavol P., Dušan M. a Peter Ž. A nie je verejným tajomstvom, že firma EEI taktiež patrí do portfólia firiem pod vplyvom strany SMER. Trošku z histórie tejto košickej schránkovej firmy. Vlastníkmi EEI…

Výzva k poslancom Mestského zastupiteľstva v Košiciach k bodu č.36 o asanačnom pásme.

     Týmto si dovoľujem požiadať poslankyne a poslancov mesta Košice, aby zajtra 08.09.2014 na poslednom riadnom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Košiciach nerokovali o bode č.36 – čiže o asanačnom pásme a stiahli daný bod z rokovania, prípadne nehlasovali za predložený návrh a to z nasledovných dôvodov: 1, Zajtra mate POSLEDNÉ riadne rokovanie vo vašom funkčnom…

15-dňová oznamovacia povinnosť mesta voči občanom

V roku 2010 som vypracoval návrh, ako občiansky aktivista, ktorý schválili poslanci Mestského zastupiteľstva. Mal zabezpečiť to, aby mesto Košice bolo POVINNÉ zverejňovať  oznamy pre občanov minimálne 15 dní pred akciou pre verejnosť.       Išlo najmä o tom, že politici “milujú” zmeny územných plánov, lebo takmer vždy je za tým ich biznis a veľa peňazí v…